icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Expertisenetwerk complexe jeugdhulp

Flevoland en Utrecht hebben een bovenregionaal expertisenetwerk voor het organiseren van passende hulp voor jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Het gaat dan om jongeren met (een combinatie van) complexe problemen zoals eetproblemen, suïcidaal gedrag, autisme en agressief gedrag.

Professionals die betrokken zijn bij deze jongeren en gezinnen kunnen bij het expertisenetwerk onder andere terecht voor:

  • financiering van maatwerkoplossingen
  • kennisuitwisseling en kennisontwikkeling

Hiermee versterken we onze inzet voor gezinsgerichte, passende hulp op maat voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Waarom een expertisenetwerk?

Jaarlijks komen er via het landelijk Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en VWS ruim 100 situaties in beeld waarin het niet lukt om passende hulp te organiseren. Met grote gevolgen voor deze kinderen en gezinnen. Hierbij speelt bijna altijd een combinatie van problemen. Om deze reden zijn er landelijk 8 gebieden aangewezen met een opdracht om te zorgen dat we ook in deze complexe situaties tijdig zorg op maat bieden. Deze 8 gebieden zijn expertisecentra. We willen de zorg zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen organiseren. Daarom kiezen we in Flevoland en Utrecht niet voor een centrum maar voor netwerken. Dus geen fysieke locatie, maar netwerken, kennis en faciliteiten die professionals helpen om het nog beter te doen voor deze kinderen en gezinnen.

Over het expertisenetwerk Flevoland-Utrecht

Ieder kind in Flevoland en Utrecht groeit zo gezond en veilig mogelijk op. En kan zijn of haar talenten ontwikkelen. Ook kinderen met langlopende en complexe problemen. Bijvoorbeeld een combinatie van hun licht verstandelijke beperking en autisme. We willen dat ook deze kinderen ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Met het expertisenetwerk Flevoland-Utrecht maken we meer oplossingen en maatwerk mogelijk. We zorgen dat er tijd is voor samenwerking en leren van complexe, meervoudige vragen. We versterken hiermee wat we in de praktijk al doen.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl