Opgave jongvolwassenen

Alle jongeren in Utrecht verdienen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en zelfstandig mee te doen in de samenleving. Ook de jongvolwassenen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals jongeren met een beperking, jongeren zonder startkwalificatie, jongeren met schulden, of met een justitieel verleden. Wij willen het voor elke jongere mogelijk maken om in een eigen tempo, met vallen en opstaan, op eigen benen te staan.

Professionele samenwerking

Jongvolwassenen in een kwetsbare positie hebben vaak te maken met meerdere professionals die hen ondersteuning bieden op verschillende levensgebieden. In deze complexe situaties is samenwerking en afstemming tussen professionals van cruciaal belang. Op 18 juni 2019 vond er een bijeenkomst plaats voor professionals die met en voor Utrechtse jongvolwassenen werken. Het doel: elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over de samenwerking voor jongvolwassenen.

Hulp en contact Jongvolwassenen

Telefoon

14 030