Opgave jongvolwassenen

Alle jongeren in Utrecht verdienen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en zelfstandig mee te doen in de samenleving. Ook de jongvolwassenen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals jongeren met een beperking, jongeren zonder startkwalificatie, jongeren met schulden, of met een justitieel verleden. Wij willen het voor elke jongere mogelijk maken om in een eigen tempo, met vallen en opstaan, op eigen benen te staan. Hieraan draagt u als hulpverlener, ondersteuner of coach dagelijks bij.

Uitnodiging bijeenkomst

Professionele Samenwerking rond Jongvolwassenen

Datum: dinsdag 18 juni 2019
Tijd: 15.00 tot 18.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur
Locatie: 11de etage, stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht

Aanmelden voor bijeenkomst

Samenwerking jongvolwassenen

Jongvolwassenen in een kwetsbare positie hebben vaak te maken met meerdere professionals die hen ondersteuning bieden op verschillende levensgebieden. In deze complexe situaties is samenwerking en afstemming tussen professionals van cruciaal belang. Daarom nodigen wij u graag uit om andere professionals te ontmoeten die met en voor Utrechtse jongvolwassenen werken.

Voor wie? 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die dagelijks werkt met jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, zoals:

 • Buurtteammedewerkers
 • Hulpverleners jeugdzorg
 • Hulpverleners dak- en thuisloze jongeren
 • Medewerkers werk en inkomen en schulddienstverlening
 • Jobcoaches en jobhunters
 • Leerplicht- en RMC medewerkers
 • Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
 • Jongerenwerkers

Wat staat er op het programma?

We willen 18 juni graag met u in gesprek over de samenwerking zoals u die nu ervaart en we willen verkennen welke behoefte er is aan kennisuitwisseling en ontmoeting. Op het programma staat onder andere:

 • een inspirerend voorbeeld uit de praktijk
 • de laatste stand van zaken over hoe wij als gemeente werken aan de opgave jongvolwassenen
 • veel ruimte voor gesprek en ontmoeting met andere Utrechtse professionals

Want alleen door elkaar optimaal te vinden en samen te werken kunnen we jongeren in Utrecht de beste ondersteuning bieden op weg naar zelfstandigheid! 

Meer informatie en aanmelden  

Meldt u nu alvast aan voor deze bijeenkomst via het aanmeldformulier.
Deelname is kosteloos. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar jongvolwassenen@utrecht.nl.
Ongeveer een week voor de bijeenkomst vindt u op deze pagina het programma en de laatste informatie.


   

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030