Gezocht: ouders die mee willen denken over specialistische jeugdhulp in Utrecht

meisje en man praten boven keukentafel

Hebt u (pleeg) kinderen en ideeën over hoe de zorg voor kinderen en gezinnen eruit zou moeten zien?  Wilt u meedenken over de zorg in Utrecht? We organiseren een gesprek tussen jeugdhulpaanbieders en u als ouders. 

In gesprek over casussen

We leggen jeugdhulpaanbieders een aantal casussen voor. Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze avond(en) de aanbieders te vertellen wat u belangrijk vindt en te reageren op hun vragen en ideeën. Uw inbreng als ouder is voor ons en de aanbieders zeer waardevol.

  • Datum: dinsdag 9 en donderdag 11 april
  • Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
  • Locatie: stadskantoor

Aanbesteding specialistische jeugdhulp

Voor de aanbesteding van de specialistische jeugdhulp in Utrecht gaan we in gesprek met zorgaanbieders. Met maximaal 4 aanbieders die de ambities van Utrecht kunnen waarmaken, gaan we vanaf maart 2019 samen de opdracht voor specialistische jeugdhulp in Utrecht formuleren. Daarbij betrekken we jongeren, ouders, leerkrachten, huisartsen, jeugdartsen en buurtteams.

De aanbieders doen na deze bijeenkomsten een voorstel voor de invulling van specialistische jeugdhulp in Utrecht. Daarna maakt de gemeente een definitieve keuze. Vóór 1 juli 2019 is duidelijk hoeveel en welke zorgaanbieders vanaf 2020 de specialistische jeugdhulp gaan bieden.

Lees meer over de aanbesteding op Utrecht.nl/inkoop2020jeugd

Wilt u meedoen? Meld u aan!

Bent u als ouder enthousiast geworden om deel te nemen aan een gesprek?

Meld u aan via inkoop2020jeugd@utrecht.nl

U kunt ook een e-mail sturen voor meer informatie over deze gesprekken.