Dialoogfase aanbesteding specialistische jeugdhulp gestart

Op 5 maart is de dialoogfase gestart van de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp vanaf 2020. In één-op-één gesprekken werkt de gemeente Utrecht met de initiatieven KOOS en Spoor030 de opdracht voor de specialistische jeugdhulp verder uit.

KOOS is een initiatief van Youké, Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading en Reinaerde. Binnen Spoor030 werken Timon, het Leger des Heils, Dokter Bosman en Intermetzo samen. Bij de dialooggesprekken zijn ook jongeren, ouders, professionals uit het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, het buurtteam Jeugd & Gezin, huisartsen en Samen Veilig Midden-Nederland betrokken. Zo bouwen we gezamenlijk aan een eenvoudig zorglandschap met goede cliëntgerichte zorg dicht bij huis en op maat.

Zorgvuldige pre-selectie voor de dialoogfase

Op 14 december 2018 publiceerde de gemeente Utrecht de aanbesteding. De belangrijke opgave is om vanaf 1 januari 2020 voor alle Utrechtse kinderen en gezinnen specialistische teams voor jeugdhulp in de buurt te organiseren. In samenwerking met het buurtteam, school, huis- en jeugdarts en anderen bieden deze teams zorg op maat dicht bij huis. Daarnaast heeft de aanbesteding als doel om meer Utrechtse kinderen thuis te laten opgroeien.

Organisaties konden zich tot 14 februari aanmelden voor deze aanbesteding. Na deze inschrijving heeft een beoordelingscommissie gekeken welke van de inschrijvende partijen in aanmerking kwamen voor de dialoogfase: een zogenaamde preselectie. De beoordelingscommissie was breed samengesteld, met mensen van binnen en buiten de gemeente met diverse achtergronden. Een kennismakingsgesprek met de beoogde kwartiermaker was ook onderdeel van de preselectie.

Verdieping in de dialoogfase met 2 initiatieven

Uitkomst van de preselectie is dat gemeente Utrecht nu met 2 initiatieven de dialoogfase in gaat. De komende 7 weken gaat de gemeente samen met de initiatieven KOOS en Spoor030 in één-op-één gesprekken een aantal thema’s verder uitwerken. Die thema’s zijn: transformatie & kwaliteit van zorg, transitie & werkgeverschap en opdrachtnemer- & opdrachtgeverschap. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn onder andere:

  • Hoe kom je tot de vernieuwing waar we voor staan?
  • Hoe organiseer je de zorg voor kinderen en ouders goed en eenvoudig?
  • Hoe zorg je ervoor dat professionals ruimte krijgen en zich kunnen blijven ontwikkelen?
  • Hoe voorkomen we dat kinderen en ouders last hebben van de overgang naar de nieuwe situatie?

Ruimte voor vrijgevestigden en zorgcontinuïteit georganiseerd

Onderdeel van de opdracht is om de zorg samen met vrijgevestigde praktijken uit te voeren. In de dialoog gaat de gemeente met KOOS en Spoor030 verder in gesprek over hoe zij deze contractering van vrijgevestigde praktijken kunnen organiseren, passend bij de uitgangspunten van de gemeente Utrecht.

Voor Utrechtse kinderen en gezinnen die al specialistische jeugdhulp ontvangen voor de transitie naar de nieuwe situatie, willen wij de zorgcontinuïteit goed organiseren. Dit betekent in ieder geval dat alle specialistische jeugdhulp die voor 2020 gestart is, in dit jaar kan doorlopen bij de huidige aanbieder. Kinderen en ouders kunnen ook kiezen voor een andere hulpverlener of voor dezelfde hulpverlener als die naar een nieuwe organisatie gaat. Na de gunning vindt verdere communicatie hierover plaats.

Gunning eind juni op basis van definitieve voorstellen

Met de opbrengst van de dialoogfase maakt de gemeente Utrecht een uitnodiging tot inschrijving waar deze 2 initiatieven op kunnen reageren. Behalve een voorstel zorgen de initiatieven ook voor een pitch voor alle betrokkenen in de dialoogfase. De jongeren, ouders, betrokkenen uit onderwijs, de partners uit de basiszorg en SAVE geven dan wat hen opvalt aan de pitch mee aan de beoordelingscommissie. We hopen uiterlijk 1 juli 2019 de nieuwe zorgpartners te selecteren, zodat er voldoende tijd is voor een goede overgang naar de nieuwe situatie.