Verhalen met routes Inleven niet uit boekje

Door gezondheidsproblemen en het kwijtraken van haar baan viel Ramona in een diepe put en raakte ze aan de drank. “Ik zag niemand meer, behalve mijn 2 katten. Mijn gevoel voor eigenwaarde was helemaal weg. Via het buurtteam kwam ik terecht bij de stichting Doen & Laten, die in Kanaleneiland in hetzelfde gebouw zit als Bij Bosshardt. Langzaam krabbelde ik op, kreeg ik weer een sociaal netwerk en werd ik vrijwilliger voor beide organisaties. Ik ben misschien geen professioneel hulpverlener, maar inlevingsvermogen kun je niet uit een boekje leren.”

Route

Haltes

Waaraan zie je dat iemand vereenzaamd is, wat zijn de signalen? Waar moet u op letten als buurman, supermarktmedewerker, kapper of notaris? En aan wie kunt u die signalen doorgeven om ondersteuning op gang te brengen? Met lokale ondernemers, vrijwilligers en zorgprofessionals ontwikkelen we trainingen en tools waarmee eenzaamheid beter is te signaleren.

De aanpak ‘Welzijn op Recept’ breiden we uit naar de hele stad. Mensen met psychosociale klachten krijgen een verwijzing naar een sociaal makelaar of beweegmakelaar. Ongeveer de helft van mensen met deze klachten is eenzaam.  De makelaars zoeken contact en achterhalen samen met de bewoner (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt.

Zowel professionals als vrijwilligers ontmoeten eenzame mensen: buurtteammedewerkers, sociaal makelaars, wijkverpleegkundigen, huishoudelijke hulp, actieve bewoner en vrijwilligers van Samen in de stad. We stimuleren mensen om eenzaamheid bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

Voor mensen die zich eenzaam voelen zijn er in Utrecht veel activiteiten en veel mogelijkheden voor ondersteuning. Uit een stadsgesprek over eenzaamheid (eind 2017) bleek dat deze informatie bewoners onvoldoende bereikt. Meer en ook anders informeren is dus belangrijk. Dit doen bijvoorbeeld de wijkinformatiepunten waar bewoners medebewoners in hun buurt informeren over zorg en welzijn: dichtbij en eenvoudig, een soort VVV van en voor de wijk.

Deelnemers moeten zich thuis voelen bij de activiteit van hun keuze. Dat vraagt om begrip, acceptatie en respect. Soms kunnen mensen niet direct deelnemen aan een activiteit, omdat ze sociale vaardigheden zijn verleerd of zich die nooit hebben eigen gemaakt. Voor deze groep zijn er cursussen. Soms hebben mensen een maatje nodig die hen begeleidt naar passend aanbod.

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030