Resultaten 2020

Na ruim een jaar heeft kennisinstituut Movisie de resultaten in beeld gebracht en gekeken naar wat beter of anders kan in de toekomst.

Bekijk een factsheet met de samenvatting van de evaluatie door Movisie (pdf, 76 kB)


Op basis van de evaluatie hebben gemeente en partners in de aanpak (Netwerk Utrecht Omarmt) acties voor het komend jaar bepaald. Utrecht Omarmt is een jonge en brede netwerkaanpak in ontwikkeling. Dit netwerk en de samenwerking aan de acties, zorgen ervoor dat er snel, flexibel en effectief gewerkt kan worden.

Voorbeelden van acties

  • De campagne ‘Stel je voor’. Op Utrechtse stations werd koffie uitgedeeld. Mensen kregen een 2e koffie om te geven aan iemand die ze tegenkwamen.
  • ‘Welzijn op recept’. Een huisarts schrijft bij klachten die door eenzaamheid komen geen medicijnen voor, maar verwijst naar een sociaal makelaar in de buurt. Die kijkt dan welke activiteiten er passen bij de wensen van de patiënt.
  • Cursussen voor medewerkers van bijvoorbeeld een supermarkt om eenzaamheid te signaleren: wat kun je dan het beste doen?

Bekijk meer voorbeeldacties

 

Acties voor komend jaar

Komend jaar gaat het netwerk verder met de trainingen van mensen die eenzaamheid tegen komen in hun werk. Ook komt er een signaleringskaart. Hiermee wordt het voor een brede groep mensen eenvoudiger om eenzaamheid te herkennen en hier iets mee te doen.

Er is nog onvoldoende zicht op Utrechters die zeer ernstig eenzaam zijn. Ook is nog onduidelijk is of er voldoende passend aanbod is. Daarom gaat het netwerk kijken naar het aanbod dat nodig is om ernstig eenzamen mensen te helpen.

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030