Wat, hoe en waarom?

Op deze pagina leest u waarom het nodig is om de eenzaamheid in onze stad minder erg te maken. Ook leest u hoe we dit gaan doen en waarom we voor deze aanpak hebben gekozen. Natuurlijk heeft iedereen ook recht op eenzaamheid of alleen zijn, maar voor degene die hier niet voor kiezen willen we ons samen met u inspannen om dit minder erg te maken.

Waarom is deze aanpak nodig?

Volgens de Gezondheidspeiling 2016 is 42% van de Utrechters vanaf 19 jaar wel eens eenzaam en waarvan 11% ernstig eenzaam. Het aantal ernstig eenzame Utrechters stijgt. Dat zien we ook op andere plaatsen in het land. Eenzaamheid kent verschillende vormen en oorzaken, het is een ingewikkeld probleem dat vooral mensen treft die alleenstaande ouder zijn, 65+, een migratieachtergrond of een lagere opleiding hebben. Ook ingrijpende gebeurtenissen als scheiding, verhuizing, ziekte en overlijden van een partner spelen een rol. Eenzaamheid kan een enorme invloed hebben op iemands leven en gezondheid, daarom willen we dit probleem samen aanpakken en helpen voorkomen.

Wat gaan we doen?

In Utrecht zijn duizenden vrijwilligers, professionals en actieve bewoners die zich inzetten voor een ander. Ook zijn er veel activiteiten en projecten die ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen en daardoor het gevoel hebben mee te tellen. Meer aanbod is daarom niet direct nodig. We willen eenzaamheid vooral aanpakken door sneller en beter te signaleren. Vervolgens helpen we degenen die steun kunnen gebruiken dankzij een nieuwe werkwijze zo snel mogelijk naar de juiste plek. Hierbij werken we samen met partijen die misschien niet direct vanzelfsprekend zijn, denk aan een notaris, supermarkten en horecaondernemers.

Hoe gaan we het doen?

De focus ligt op het versterken van de gemeenschap. Hieraan zijn zorg- en welzijnsprofessionals ondersteunend. We vormen per thema 1 of meerdere coalities om tot actie te komen. Met elkaar bepalen en behalen we zo de resultaten.

We sluiten aan bij ontwikkelingen die al lopen, zoals de werkwijze van het netwerk informele zorg in Utrecht. Ook methodes als ‘Welzijn op recept’, ‘Beter Thuis’, ‘ABCD-benadering’ en ‘GGZ in de wijk’ laten zien wat goed werkt en wat de gemeenschap kan betekenen (zie ook ‘Belangrijkste uitgangspunten’). Voor wie is deze aanpak? Deze aanpak is voor alle Utrechters van 18 jaar en ouder die zich wel eens eenzaam voelen.

Waar extra aandacht?

Cijfers van onze Volksgezondheidsmonitor laten zien dat sociale eenzaamheid in Overvecht en Leidsche Rijn het meest voorkomt. Deze wijken vragen om extra aandacht. In Leidsche Rijn werken wijkpartijen aan een wegwijzer, waarin zij een overzicht geven van mogelijke acties voor verschillende groepen mensen. In Overvecht ligt de nadruk op het bespreekbaar maken van eenzaamheid via portiekgesprekken, het inzetten van ervaringsdeskundigen en zicht op eenzaamheid bij migranten.

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030