Aanpak voor iedereen met iedereen Belangrijkste uitgangspunten

Eenzaamheid staat niet los van andere maatschappelijke thema’s. We geloven in het versterken van gemeenschapskracht en daarmee in de kracht van een sterke sociale basis.

Onze belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

  • De leefwereld staat centraal: aansluiten bij wat bewoners met ervaring op het gebied van eenzaamheid belangrijk vinden.
  • Doen wat nodig is: bewoners, vrijwilligers en professionals krijgen de ruimte.
  • Streven naar eenvoud: we zetten in op een doorlopende lijn van signalering naar activiteiten.
  • Samen verantwoordelijk: eenzaamheid is een probleem van de samenleving en niet van het individu. Als gemeenschap kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan het verminderen van de eenzaamheid in Utrecht.
  • Ruimte voor verschil: er is plaats voor iedereen, niemand hoeft zich buitengesloten te voelen.
  • Gelijke kansen: door het versterken van veerkracht en (sociale) vaardigheden.

Hulp en contact Eenzaamheid

E-mail

eenzaamheid@utrecht.nl

Telefoon

14 030