Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019 en verder

Wij informeren u alvast over ons raadsvoorstel: Actieagenda Utrechters Schuldenvrij 2019 en verder. Wij willen dat alle Utrechters mee kunnen doen. Met de Actieagenda zetten wij extra in op het bestrijden van armoede en het oplossen van schulden. De gemeenteraad neemt voor de zomer van 2019 een besluit over ons voorstel.

Onze ambitie is: Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg)vrij. Onze strategie is: op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden.

Samenwerking

Deze actieagenda is gemaakt samen met professionals, vrijwilligers, werkgevers, schuldeisers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Bij het uitvoeren werken we samen met partners als werkgevers, schuldeisers, buurtteams, vrijwilligers en Stadsgeldbeheer. Om inwoners en ervaringsdeskundigen te blijven betrekken komt er een focusgroep. De focusgroep komt 2 keer per jaar bij elkaar. We stellen de actieagenda bij als dit nodig is.

Uitgangspunten

 • We benaderen schulden als 'debt', niet als 'guilt'.
 • We werken stress-sensitief.
 • We lossen schulden op en werken altijd aan een perspectief.
 • We doen wat nodig is: maatwerk voor iedereen.

6 pijlers waar wij op inzetten

Rondkomen en meedoen

We gaan door met de armoede-aanpak. We hebben veel regelingen. We maken regelingen eenvoudiger en zorgen ervoor dat deze beter worden gebruikt.

Zorgen over geld? praten helpt

Wij willen dat inwoners eerder hulp zoeken bij schulden. En wij willen het taboe om er over te praten doorbreken. Samen met de stad organiseren we onder de slogan ‘Zorgen over geld? Praten helpt’ activiteiten en roepen wij inwoners op om te praten over geldzorgen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat professionals en vrijwilligers vaardig zijn om geldzorgen en schulden te bespreken. Professionals krijgen een training. Wij onderzoeken waar inwoners komen met de eerste signalen van geldzorgen en schulden.

Naar de activiteiten en toolbox 'Zorgen over geld? Praten helpt'

Op tijd er bij zijn

Wij breiden vroegsignalering uit. Dit doen wij met meerder signaalpartners in de pilot Ondiep-Pijlsweerd. Ook hebben wij aandacht voor vroegsignalering bij kwetsbare jongeren die wonen in Place2BU. We gaan door met de workshops financiën bij levensgebeurtenissen. Wij zorgen voor hulp in de rechtbank bij het direct na de zitting aanmelden voor schulddienstverlening. Ondernemers en zzp’ers krijgen hulp op maat van Bureau Zelfstandigen van de gemeente en van partners in de stad.

Lage drempel, snelle hulp

We zorgen ervoor dat inwoners met geldzorgen de hulp goed kunnen vinden. De inwoner kan snel terecht voor een gesprek en krijgt snel hulp. We bieden ook gelijk hulp bij andere problemen zoals geen werk. We belonen mensen die stappen zetten om hun schuld op te lossen. Ondernemers kunnen makkelijker krediet of schuldhulp krijgen. We bieden hulp als we zelf schuldeiser zijn. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen hulp bij het oplossen van schulden én bij het aan het werk gaan.

Organiseer het simpel

We bieden hulp aan inwoners die moeite hebben met hun administratie. De inwoner die daarbij langdurig ondersteuning nodig heeft, krijgt die ook. Voor een incasso hebben we altijd eerst contact. Schulden worden afgekocht met een saneringskrediet. We breiden het Jongerenfonds uit.

Innovaties

We gaan actief op zoek naar mogelijkheden van innovatie en passen die toe. We versnellen het proces van het oplossen van schulden. We sluiten overeenkomsten met partijen die ook belang hebben bij schulden(zorg)vrije Utrechters. We zetten in op het voorkomen van schulden en terugval. Het Huishoudboekje schalen we op naar 300 deelnemers. We gaan bij schulddienstverlening nog meer werken vanuit vertrouwen naar de inwoner.

Communicatie

Met communicatie versterken we de 6 pijlers. Bijvoorbeeld over de aanpak van het Jongerenfonds. We maken gebruik van gedragsinzichten, storytelling en beeldtaal. Schuldhulpverleners geven via social media een inkijk in hun werk.

Monitoring

We sturen bij en doen wat nodig is. We gebruiken hiervoor 'de Utrechtse manier van sturen'.

Lobby

Samen met de armoedecoalitie, onze G4-collega’s, de VNG en brancheverenigingen laten wij een krachtig geluid richting Den Haag horen. De volgende onderwerpen brengen wij onder de aandacht:

 • voorkomen dat schulden ontstaan door te zorgen dat mensen rond kunnen komen
 • voorkomen dat schulden te snel oplopen als ze toch ontstaan
 • zorgen dat schulden opgelost kunnen worden als het uit de hand is gelopen

Samenwerking

We zoeken verbinding, stemmen af en versterken met andere opgaven:

 • Samen voor Overvecht
 • werkbeweging
 • volksgezondheidsbeleid (juni 2019)
 • opgaven rondom kinderen en jongvolwassenen
 • strategische data

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie