Informele zorg

Onder de titel ‘Informele zorg: dé motor van de stad’ organiseerde de gemeente op 8 juni 2017 een stadsbijeenkomst over vrijwillige inzet in zorg en ondersteuning in Utrecht. Uit de bijeenkomst bleek dat het de informele zorg, de samenwerking tussen beroepskrachten en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers nog steviger kan. We willen we de informele zorg verbeteren door dit in thema’s uit te werken. We zoeken deelnemers voor deze werkgroepen.

De thema's van de werkgroepen zijn:

De onderlinge samenwerking en afstemming van de informele zorgorganisaties staat hierin centraal. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:

  • gezamenlijke werving van vrijwilligers
  • marketing
  • verbindingen met bijvoorbeeld bedrijfsleven en sociaal ondernemers

    Wat ons betreft is dit platform breder in samenstelling en functies dan het huidige Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU)

Uit de bijeenkomst van 12 juni bleek dat de samenwerking tussen beroepskrachten, bijvoorbeeld buurtteammedewerkers en sociaal makelaars, nog steviger kan en een meer permanente vorm moet krijgen. Hierbij is ook de verbinding en samenwerking met bewonersinitiatieven en sociale netwerken in buurten en wijken van belang.

Vanuit het ‘veld’ zijn diverse suggesties gedaan om de scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers meer te delen en eventueel te centraliseren (het begrip ‘vrijwilligersacademie’ is genoemd). Dit kan de status en de waardering voor al het vrijwillige werk helpen te verhogen. Er zijn vrijwilligers die op zo’n manier meer kunnen investeren in de eigen ontwikkeling.

Meld u aan!

Elke werkgroep heeft 2 bijeenkomsten: 24 augustus  en  eind oktober in het stadskantoor. Hierin wordt de volgende stadsbijeenkomst van 26 oktober voorbereid. Geef u op door te mailen naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl. Geef in de mail ook aan voor welke workshop u belangstelling hebt.

Bijeenkomst 24 augustus:

Werkgroep 1 (ontwikkeling stedelijk platform) van 14.00 – 15.30 uur

Werkgroep 2 (samenwerking in de wijk) van 9.30-11.00 uur

Werkgroep 3 (deskundigheidsbevordering en waardering vrijwilligers) van 16.00 – 17.30 uur 

Hebt u belangstelling, maar ziet u geen mogelijkheden bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn? Laat het ons dan weten. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Achtergrond

Wethouder Kees Diepenveen opende de bijeenkomst 12 juni en sprak zijn grote waardering uit voor die mensen die zich vrijwillig inzetten.

 ‘Een stad zonder informele zorg is ondenkbaar’.

Ruim 60 vrijwilligers, vertegenwoordigers van buurtinitiatieven,  de kerken, medewerkers van organisaties voor informele zorg, buurtteammedewerkers, sociaal makelaars, gemeenteambtenaren, landelijke koepels en expertisecentra woonden de bijeenkomst ‘Informele zorg: dé motor van de stad’ bij.
Zij –of iemand uit hun organisaties- waren al eerder betrokken bij het traject dat de gemeente Utrecht begin 2017 startte om de informele zorg in Utrecht in kaart te brengen en te kijken hoe we informele zorg in Utrecht kunnen versterken en vernieuwen.
Met elkaar vormen de deelnemers een brede vertegenwoordiging van de diversiteit binnen de Utrechtse informele zorg.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

meedoennaarvermogen@utrecht.nl