Wat kunt u doen bij zorgen om radicalisering?

Radicalisering is een proces waarbij een persoon of groep zich steeds verder van de samenleving afzet, waarbij de bereidheid tot het gebruik van ondemocratische maatregelen om de eigen idee├źn te realiseren of op te leggen toeneemt. Radicalisering slaat om in extremisme als het toepassen van geweld gerechtvaardigd wordt.

Afweging

  • Acuut: dreigt er gevaar? Is de veiligheid in het geding? Bel dan direct politie (112) of Samen Veilig (0800-2000).
  • Zorgelijk: zijn er wel zorgen, maar is er geen acuut gevaar? Stuur dan een e-mail naar radicalisering@utrecht.nl of raadpleeg dan de taakaccenthouder radicalisering en doorloop de vragen op Platform JEP.
  • Afschalen: zijn er andersoortige zorgen dan radicalisering, overleg dan of reguliere zorg nodig is.

Wat kunnen signalen zijn?

Denk bijvoorbeeld aan:

  • afstand nemen van naasten
  • acute verandering in gedrag
  • spreken in termen van wij-zij

Meer informatie bij kennisdossier radicalisering van het Nederlands Jeugdinstituut

Risico inschatting

Je maakt je zorgen. Check je zorgen op feitelijkheden; wat zie je, wat hoor je?
Lees meer op Platform JEP

Casusoverleg Radicalisering

De gemeente faciliteert het casusoverleg en is in samenwerking met ketenpartners verantwoordelijk voor de aanpak radicalisering. Deelnemers aan het casusoverleg zijn: politie, Openbaar Ministerie, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente. Uw signaal wordt in dit overleg besproken en gewogen. Als dat mogelijk en wenselijk is, ontvangt u hiervan een terugkoppeling.

Collegiale toetsing:

Overleg met de taakaccenthouder radicalisering in jullie organisatie of een andere collega die meer over dit onderwerp weet.Wat weten jullie, welke informatie mis je, zijn er signalen die juist niet op radicalisering wijzen?

Wilt u anoniem een melding doen?

Of hebt u twijfels over radicalisering, maar wilt u geen naam noemen? Dat kan. Stuur dan een e-mail naar radicalisering@utrecht.nl of bel naar secretariaat veiligheid: 030 - 286 10 34.
 

Hulp en contact radicalisering

Telefoon

030 - 286 10 34