Actieplan Utrecht zijn we samen Utrecht een stad voor al haar inwoners: verhalen uit de praktijk

Maak via de verhalen in de bundel kennis met de dagelijkse praktijk van het actieprogramma ‘Utrecht zijn we samen', de Utrechtse aanpak van polarisatie en radicalisering.

Lees de verhalenbundel 'Verhalen uit de praktijk: werken aan een stad voor iedereen' (pdf (3,73 MB)

Ervaringen over de periode 2016 – 2020

Lees de ervaringen van docenten, jongerenwerkers, politieagenten, buurtwerkers, ambtenaren, sociaal makelaars, vrijwilligers, trainers, gespreksleiders, hulpverleners en vele anderen. Zij werken dagelijks samen aan de verbinding tussen Utrechters. Hun betrokkenheid zorgt ervoor dat Utrechters elkaar kennen en gekend worden en rekening houden met elkaar. Dit is de basis van onze samenleving en vraagt betrokkenheid van ons allemaal.

Werken aan verbinding tussen Utrechters

We:

  • leren professionals de signalen van radicalisering te herkennen
  • helpen jongeren die zich gediscrimineerd voelen een baan te vinden
  • ondersteunen ouders waar nodig bij de opvoeding van hun kinderen
  • adviseren studenten bij het solliciteren
  • helpen professionals met de training Multicultureel Vakmanschap hun werk te doen zonder vooroordelen én met kennis van diverse culturele achtergronden
  • leren professionals ‘inclusief’ te communiceren om (onbedoelde) polarisatie en uitsluiting te voorkomen
  • blikken terug op de tramaanslag op 18 maart 2019 vanuit het perspectief van 3 betrokkenen, via hun werk of als bondgenoot actief binnen ‘Utrecht zijn we samen’.

Hulp en contact Utrecht zijn we samen

Telefoon

030 - 286 28 32

E-mail

uzws@utrecht.nl