Actieplan Utrecht zijn we samen Toolkit

In de toolkit vindt u informatie over het aanpakken, tegengaan en voorkomen van radicalisering en polarisatie. We werken de toolkit regelmatig bij met nieuwe en nuttige informatie. Mist u iets? Hebt u een toevoeging, idee of vraag over deze toolkit? Mail ons: uzws@utrecht.nl.


Algemeen

Actieplan

Het Actieplan Utrecht zijn we samen (pdf, 3,11 MB) is een integrale werkwijze gericht op het tegengaan en aanpakken van polarisatie en radicalisering. Het bevat 3 onderdelen: preventie, signalering en hulpverlening. Diverse Utrechtse organisaties, instellingen en vrijwilligers werken hierin samen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG geeft veel (landelijke) informatie over en voorbeelden van radicalisering.

Taskforce

Hoogleraar pedagogiek De Winter en terrorisme-expert De Graaf zijn vaste leden van de taskforce. Zij adviseren de gemeente Utrecht over beleid op dit gebied. Beiden zijn verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

Naar boven

Voorkomen

Voorkomen is een belangrijk onderdeel in de aanpak. Hiervoor gaat bijzondere aandacht uit naar onderwijs, acceptatie en integratie, opvoeding, werk en communicatie.

Onderwijs

Voorbeelden, manieren en informatie om leerlingen te leren met elkaar samen te leven. Om met elkaar om te gaan en deel uit te maken van deze maatschappij.

Werk

Informatie, tips en voorbeelden om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden van werk.

 • Jobhunter Yakup Aydemir bemiddelt jongeren die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Neem voor meer informatie contact op via uzws@utrecht.nl onder vermelding van: jobhunter.
 • Divers Talent Werkt

Acceptatie en integratie

Informatie, voorbeelden en maatregelen om discriminatie tegen te gaan.

Opvoeding

Wij willen gelijke kansen voor alle jeugdigen in Utrecht. Zodat zij veilig en gezond opgroeien en zich maximaal ontwikkelen en ontplooien. Als dit niet vanzelf gaat, bieden verschillende organisaties in de stad hulp. Dit doen zij door vroegtijdig over problemen te spreken en die aan te pakken. Wij willen het cultuurbewustzijn bij professionals en andere betrokkenen vergroten. Zodat jeugdigen het gevoel hebben dat zij erbij horen en zichzelf kunnen zijn. Thuis, op school en in de maatschappij.

 • Jongerenwerk Utrecht
  Stichting JoU draagt bij aan 'Utrecht zijn we samen' door:
  - extra inzet op schooljongerenwerk
  - extra inzet op meidenwerk
  - inrichting van een informatie- en aanspreekpunt voor ouders
 • Jeugdgezondheidszorg
  Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, screeners, assistenten en logopedisten. Zij zijn gespecialiseerd in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. Zij houden de gezondheid van de kinderen in beeld en ondersteunen ouders en jeugdigen als het nodig is.
 • Jong030.nl
  Informatie voor en door jongeren in Utrecht
 • Platform JEP
  Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme.

Naar boven

Signalering

Informatie, voorbeelden en methoden om signalen van mogelijke radicalisering op tijd te herkennen. Wat kunt u doen en hoe kunt u handelen?

Naar boven

Hulpverlening en tegengaan van radicalisering

Wat doet u bij een aanslag? Hoe pakt u radicalisering aan? Welke zaken zorgen ervoor dat iemand radicaliseert?

Hulp en contact Utrecht zijn we samen

Telefoon

030 - 286 28 32

E-mail

uzws@utrecht.nl