icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Utrecht voor iedereen

Een diverse stad

De gemeente Utrecht wil dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Ongeacht leeftijd, opleiding, herkomst, seksuele geaardheid of beperking. Mensen doen mee als ze een opleiding volgen of werken (betaald of vrijwillig). Maar ze doen ook mee  als ze samen met anderen sporten en bewegen, muziek maken of toneel spelen of op een andere manier hun talenten tonen en ontwikkelen. Alle inwoners moeten de kans krijgen en nemen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. De gemeente rekent het tot haar verantwoordelijkheid om drempels weg te nemen.

Utrecht zijn we samen

Utrecht is dé stad voor al haar inwoners. Een stad waar alle Utrechters prettig (willen) wonen, leven, werken, leren en recreëren. Dit vraagt betrokkenheid van iedereen - bewoners, ondernemers,  (semi)professionals en gemeente - om het zo te krijgen of het zo te houden. Onder de noemer ‘Utrecht zijn we samen’ werken we aan ‘verbinding’ tussen (groepen) bewoners, met ruimte en respect voor de verschillen tussen mensen. Hoe we dit doen staat in het actieplan 'Utrecht zijn we samen'.

Actieplan 'Utrecht zijn we samen'

Antidiscriminatie-agenda 2021

In de antidiscriminatie-agenda staat wat wij als gemeente Utrecht samen met verschillende partners in de stad doen om discriminatie in Utrecht aan te pakken. Deze aanpak gaat over onderwerpen als onderwijs, woningmarkt en arbeidsmarkt. Maar ook over de rol van de gemeente zelf.

Utrechtse antidiscriminatie-agenda 2021 (pdf, 3.6 MB)

Lhbt (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders)

Utrecht kent een rijk roze leven. Er zijn ruim 70 lhbt-organisaties actief. Naar schatting wonen en werken zo’n 30.000 lhbt’ers in Utrecht. Met het actieplan 'De Utrechtse regenboogagenda' (pdf, 1 MB) zorgt Utrecht in de aankomende jaren voor het vergroten van de acceptatie, de zichtbaarheid en de veiligheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt). Van 2015-2018 besteden we extra aandacht aan jongeren, ouderen, zorg en welzijn, veiligheid, zichtbaarheid en sport. Nieuw is de aandacht voor transgenders.

Toegankelijk Utrecht (VN-verdrag handicap/ Agenda 22)

Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Utrecht werkt sinds 2007  aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met  het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is in 2016 vastgesteld. Bij het werken aan een toegankelijke stad werkt de gemeente samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking.
Lees meer over beleid en aanpak voor toegankelijkheid

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@utrecht.nl