Samenleven (welzijn)

Welzijn is een breed begrip. Met welzijn in Utrecht willen we dat alle inwoners plezierig kunnen wonen en leven, en wanneer ze dat willen actief mee kunnen doen in de Utrechtse samenleving. Dit doen we door ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld mensen met een handicap overal kunnen komen door toegankelijke gebouwen, activiteiten en informatie. En dat er respect en ruimte is voor elkaar, zonder discriminatie vanwege leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur of herkomst uit een ander land.

We ondersteunen actieve bewoners

Utrecht is een stad van actieve mensen. Veel inwoners zetten zich in voor de stad, hun wijk, hun buurt. De gemeente ondersteunt actieve bewoners.

Dit doen wij door:

 • ruimtes te bieden (buurthuizen, buurtcentra) waar u terechtkunt voor uw activiteiten en initiatieven
 • ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
 • de inzet van ‘sociaal makelaars’, die initiatieven en activiteiten van bewoners ondersteunen
 • te zorgen voor een klimaat waarin kinderen veilig en gezond opgroeien
 • buurtpacts te sluiten met afspraken tussen bewoners en organisaties om sociale problemen in de buurt beter aan te pakken

Buurtcentra en jongerenhuiskamers volledig open

De gemeentelijke buurtcentra en jongerenhuiskamers zijn open voor alle activiteiten en vrije inloop.

Wel gelden er een aantal maatregelen om de verspreiding van Corona te voorkomen, zoals een maximaal aantal mensen per ruimte en het houden van 1,5 m afstand voor mensen ouder dan 18 jaar. Het maximum aantal mensen verschilt per ruimte, afhankelijk van de grootte.

De buurtcentra volgen een beheerprotocol met maatregelen om verspreiding van Corona te voorkomen. Bekijk de gevolgen van het coronavirus voor de speeltuinen.

  Welzijn is meer

  Welzijn is een breed begrip. Welzijn is ook, dat mensen met een handicap overal kunnen komen. Dat betekent: toegankelijke gebouwen, activiteiten en informatie. Welzijn is ook respect en ruimte voor iedereen die in de stad woont, werkt of studeert. We willen geen discriminatie vanwege seksuele geaardheid. Of vanwege huidskleur of herkomst uit een ander land.

  Hulp en contact

  Telefoon
  14 030

  E-mail
  sportsamenleving@
  utrecht.nl