Jongerenfonds

Met het jongerenfonds koopt de gemeente schulden van jongeren af van schuldeisers. Schulden kunnen zo niet verder oplopen. Door jongeren te helpen om hun financiën weer op orde te krijgen, ontstaat er rust en ruimte waardoor jongeren aan hun toekomst kunnen werken.

Voor wie is het fonds?

Het fonds is bedoeld voor gemotiveerde jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Het fonds wordt alleen ingezet wanneer er geen oplossing is binnen de reguliere schulddienstverlening.

Hoe werkt het fonds?

Als het duidelijk is welke schulden er zijn, berekenen we hoeveel schuld de jongere kan aflossen. Op basis hiervan doet de gemeente een afkoopvoorstel aan schuldeisers. Het bedrag dat de gemeente afkoopt betaalt de jongere terug aan de gemeente. Hierdoor kunnen jongeren werken aan hun toekomst. Zo wordt er ruimte gemaakt om een studie te volgen, of werk te vinden. Om te voorkomen dat jongeren weer in dezelfde situatie belanden, worden zij ondersteund om zelf hun financiën te beheren. Deze begeleiding doen de medewerkers van Back- Up, Stichting Jongerenwerk Utrecht en het Buurtteam.

Voorwaarden

Van jongeren die mee mogen doen met dit fonds wordt verwacht:

  • dat zij het afgekochte bedrag afbetalen binnen 3 tot maximaal 5 jaar
  • dat zij een opleiding volgen en afmaken, een baan vinden of dagbesteding volgen
  • dat zij hun financiële vaardigheden verbeteren
  • dat zij in budgetbeheer gaan bij de gemeente Utrecht

Wat gebeurt er als de jongere zich niet aan de voorwaarden houdt?

Als de jongere zich niet aan bovenstaande afspraken houdt, dan wordt hij of zij uit het fonds gezet. De begeleiding vanuit de gemeente stopt. De jongere moet dan het openstaande bedrag terugbetalen aan de gemeente met een rente van 8% over het totaal afgekochte bedrag.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar schulddienstverlening@utrecht.nl of bel naar 030 - 286 52 11.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie