Jongerenfonds

Het Jongerenfonds ondersteunt jongeren bij het aflossen van hun schulden. Schulden veroorzaken veel stress en dat maakt het moeilijk om bezig te zijn met de toekomst. Het Jongerenfonds helpt jongeren hun financiën weer op orde te krijgen, zodat zij weer verder kunnen met hun studie, het zoeken naar een baan of andere dagbesteding. Hiervoor verstrekt het fonds leningen en koopt hiermee de schulden van de jongeren bij de schuldeisers af.

Voor wie is het fonds?

Het Jongerenfonds is voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar, die niet in aanmerking komen voor reguliere dienstverlening. Bijvoorbeeld omdat ze studeren. Alleen jongeren die gemotiveerd zijn om hun schulden af te lossen en te werken aan hun toekomst komen in aanmerking.

Hoe werkt het?

 • Het Jongerenfonds brengt de schulden in kaart, berekent hoeveel de jongere kan aflossen en doet een afkoopvoorstel aan de schuldeisers.
 • De jongere sluit een lening af vanuit Jongerenfonds, ter hoogte van het afgekochte bedrag.
 • Met de jongere en de begeleider maken we een plan van aanpak voor werk, opleiding, dagbesteding en financiële zelfredzaamheid.
 • Een budgetcoach van het Jongerenfonds begeleidt en ondersteunt de jongere bij het (verder) ontwikkelen van financiële vaardigheden. Dit in samenwerking met de vaste begeleiders vanuit Back-Up, Stichting Jongerenwerk Utrecht en het Buurtteam (de ketenpartners) of een andere begeleidende instantie die bij de jongere betrokken is.

Nog geen begeleiding? Meld de jongere aan bij een van deze organisaties.

Hoe werkt het voor jongeren?

Dit zijn de stappen die jongeren met schulden doorlopen binnen het jongerenfonds:

 1. zorg over geld of schulden? Jongeren kunnen naar het buurtteam in de buurt gaan: www.buurtteamsutrecht.nl. Of naar hun begeleider wanneer ze deze al hebben.
 2. bij schulden kunnen ze samen met hun begeleider een afspraak maken met de gemeente. In dit gesprek bespreken we hun situatie.
 3. de gemeente geeft een advies en leggen uit welke acties de jongere  moet ondernemen.
 4. de jongere gaat  in budgetbeheer bij de gemeente (we beheren tijdelijk hun geld).
 5. samen brengen we hun schulden in kaart en doen we een voorstel aan de schuldeisers voor het afkopen van hun schulden.
 6. gaan de schuldeisers akkoord? Dan sluiten ze een lening af bij het Jongerenfonds, waarmee hun schulden (gedeeltelijk) worden afgelost.
 7. samen met de coach van het Jongerenfonds en hun begeleider, werken ze aan hun plan voor de toekomst.
 8. de jongere lost de lening aan de gemeente af in 3 tot 5 jaar. Soms kan dat ook sneller, dat ligt aan de situatie. De jongere krijgt overzicht over haar/zijn de inkomsten en uitgaven en houdt grip op haar/zijn geld.

Bekijk deze stappen die jongeren moeten afleggen binnen het jongerenfonds in beeld (pdf, 654 kB)

Wat verwachten wij van de jongere

De aanpak van het Jongerenfonds richt zich op perspectief en persoonlijke aandacht. Naast een positieve inzet verwachten wij ::

 • dat de verstrekte lening binnen 3 tot maximaal 5 jaar wordt afgelost;
 • dat de jongere een opleiding volgt en afmaakt, een baan vindt of dagbesteding volgt;
 • dat de jongere in budgetbeheer gaat bij de gemeente Utrecht om de financiële situatie te stabiliseren;
 • dat de jongere via budgetcoaching financiële vaardigheden (verder) verbetert;
 • dat de jongere structurele begeleiding accepteert van een zorgprofessional van de ketenpartners.

Wanneer een jongere zich tijdens het traject niet aan deze afspraken houdt, kan het fonds voortijdig beëindigd worden. Dit betekent dat de begeleiding vanuit het Jongerenfonds stopt en de jongere de lening (inclusief een rente van 8%) aan het Jongerenfonds moet terugbetalen.

Wat verwachten wij van de (zorg)professional

Gedurende het hele traject verwachten wij een nauwe samenwerking tussen het jongerenfonds, de (zorg)professional en de jongere. Over deze samenwerking maken wij bij de start van het Jongerenfonds afspraken op maat, bijvoorbeeld over de intensiteit van de begeleiding.

Aanmelding

Hebt u een jongere die u wilt aanmelden bij het Jongerenfonds? Stuur een e-mail naar schulddienstverlening@utrecht.nl of bel 030 - 286 52 11. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het plannen van een aanmeldgesprek. Tijdens dit gesprek kijken wij of de jongere in aanmerking komt voor het Jongerenfonds.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stuur dan ook een e-mail naar schulddienstverlening@utrecht.nl voor het Jongerenfonds of bel 030 - 286 52 11.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie