Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Snel naar:


Compleet aanbod informele zorg op nieuwe website NIZU

01-08-2019 | Informele Zorg staat voor alle vormen van vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Hulpverleners hebben te maken met veel verschillende hulpvragen en verschillende organisaties. Denk aan 1-op-1-inzet van een vrijwilliger bij een cliënt, activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en buurtinitiatieven. Door het grote aanbod en de vele organisaties is het niet makkelijk om de juiste ondersteuning te vinden. De website www.nizu.nl wil hier verandering in brengen door vraag en aanbod samen te brengen. Naast het aanbod van grote organisaties staan op de site ook nieuwe en kleinere initiatieven. U kunt het aanbod filteren naar hulpvraag, wijk, doelgroep en leeftijd. De resultaten die u ziet komen van 3 bestaande websites: Wijkconnect, Jekuntmeer en U Gids.


Gratis sporttrajecten voor jongeren bij Sportvrienden

18-07-2019 | In het Sportvrienden initiatief koppelt Onthemove jongeren die jeugdhulp of jeugdzorg krijgen en studenten aan elkaar om samen te sporten. 10 weken lang volgen ze een gratis sporttraject, maken ze elkaar enthousiast en halen ze ’t beste in elkaar naar boven. De nieuwe trajecten vinden plaats van september t/m november 2019.

Sporten maakt fysiek en mentaal sterk(er) en levert bovendien lol en vriendschappen op. Iets wat elke jongere verdient én moet kunnen ervaren! Sport is voor jongeren in de jeugdzorg alleen niet vanzelfsprekend. Om te stimuleren dat ook zij sporten, en tegelijkertijd hun netwerk uitbreiden en versterken, is ‘Sportvrienden’ ontwikkeld. Sportvrienden koppelt studenten en jongeren die basishulp van het buurtteam of jeugdzorg krijgen in Utrecht.

De datums voor september 2019

  • 9 en 10 september: funclinics (kennismaken met sporten en met de werkwijze)
  • 16 september: matchingsevent (kennismaken met sportvriend en andere sporters)
  • in de week van 23 september: start trajecten (Freerunnen, Padel, Voetbal, Fitness, Thaiboksen, Archery Attack)
  • laatste week van november: Einde trajecten

Aanmelden of meer informatie

Meld uw cliënt aan of vraag meer informatie op de website van Onthemove


Utrecht maakt werk van extra woonruimte voor kwetsbare inwoners

17-07-2019 | Utrechtse zorginstellingen, woningcorporaties en de gemeente Utrecht hebben 16 juli hun handtekening gezet onder het ‘Plan van aanpak voor huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen’ Dit zijn enkele ambitieuze afspraken:

  • Per 2019 komen jaarlijks 385 nieuwe woningen beschikbaar voor Utrechtse volwassenen of jongeren die uitstromen uit een opvanginstelling of vanuit een beschermd wonen traject.
  • Voor kwetsbare jongeren stellen de corporaties jaarlijks 50 zelfstandige en niet-zelfstandige wooneenheden beschikbaar, met afspraken over de benodigde ondersteuning vanuit de zorginstellingen.
  • Vanaf 2022 krijgen alle kwetsbare cliënten met een urgentie binnen 3 maanden een passende woonruimte en ondersteuning.

Lees meer in het persbericht en bekijk de plan van aanpak


Buurtteams nemen deel aan Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Utrecht

17-07-2019 | De buurtteams jeugd & gezin in Utrecht nemen sinds juni 2019 deel aan het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht. NIK Utrecht is een samenwerkingsverband van hulpverleners uit verschillende organisaties en disciplines, met kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen.

Wanneer er sprake is van ernstige en/of chronische ziekte van een kind, heeft dit een enorme impact op het dagelijkse leven van alle gezinsleden. Naast medische zorg is er ook een grote behoefte aan ondersteuning op sociaal, emotioneel en maatschappelijk gebied. Door goede samenwerking tussen het gezin en alle betrokken zorgprofessionals, streven we naar het (her)vinden van balans in het gezin. Ook zorgen we er samen voor dat het gezinsleven zo normaal mogelijk is, ondanks de grote impact die de ziekte van een kind heeft op alle gezinsleden.

Lees meer over het Netwerk Integrale Kindzorg op www.nikutrecht.nl


Activiteiten in Week van de Dementie

16-07-2019 | Van 16 tot en met 25 september organiseert de afdeling Stad Utrecht van Alzheimer Nederland, samen met U Centraal en AxionContinu activiteiten in de Week van de Dementie. Het thema is: Samen Bewegen. De activiteiten zijn bedoeld voor thuiswonende mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals. U kunt aan Stad Utrecht doorgeven hoeveel programmaboekjes u wilt ontvangen om te verspreiden onder uw achterban. Op zaterdagmiddag 21 september, Wereld Alzheimer Dag, komt er een bijzonder themaprogramma over het belang van bewegen voor mensen met dementie. Dit programma vindt plaats in Zorgcentrum Careyn-Rosendael in Overvecht. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Lees meer over de Week van de Dementie op www.alzheimer-nederland.nl


Uitbreiding Buurtteam MBO op ROC Midden Nederland

16-07-2019 | Vanaf september 2019 breidt het Buurtteam MBO uit naar het Business & Administration College aan de ROC Midden Nederland in Kanaleneiland. Omdat MBO studenten minder tijd doorbrengen in de wijk waar zij wonen, en veel op school zijn, is het buurtteam voor hen beschikbaar op school. Het team werkte 5 jaar als pilot op het Gezondheidszorgcollege en Welzijnscollege.

Meer over het Buurtteam MBO op www.buurtteamsutrecht.nl


Actieagenda Werkbeweging helpt 2000 Utrechters aan het werk

15-07-2019 | Het aantal banen in Utrecht groeit. Steeds meer mensen vinden werk, maar er is ook een groep die achterblijft. Deze werkzoekenden zitten al langer in de bijstand en hebben extra hulp nodig. Met de actieagenda Werkbeweging helpen wij 2.000 Utrechters om aan het werk te komen of om een stap in die richting te maken, bijvoorbeeld door scholing.


Specialistische jeugdhulp vanaf 2020: twee partijen voor alle wijken

10-07-2019 | Vanaf 1 januari 2020 zorgen aanbieders KOOS en Spoor030 dat er in Utrecht teams in de buurt zijn die de specialistische jeugdhulp kunnen bieden. Dit is de uitkomst van de aanbesteding die Utrecht heeft gehouden. We organiseren zo de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in Utrecht nog meer op maat en dichtbij, en zo dat meer kinderen in een gezin opgroeien. Voor cliënten die nu gebruik maken van specialistische jeugdhulp hebben we afspraken gemaakt om te zorgen dat de hulp zoveel mogelijk doorloopt.

Lees meer over de veranderingen in de jeugdhulp vanaf 2020


JoU blijft de komende jaren actief voor Utrechtse jongeren

09-07-2019 | Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) blijft tot en met 2026 het jongerenwerk uitvoeren in Utrecht. Dit is de uitkomst van de tender, uitgeschreven door de gemeente Utrecht. Stichting JoU was de enige aanvrager.

10 Utrechtse jongeren hebben de aanvraag ook beoordeeld. Zij waardeerden het enthousiasme waarmee de jongerenwerkers hun plan tot en met 2026 presenteerden. Vooral het vergroten van de vertrouwensband en de plekken waar de jongerenwerkers actief zijn, vonden jongeren positief.

Lees meer over jongerenwerk JoU


13 september: waarderingsdag voor Utrechtse digiTaalvrijwilligers

04-07-2019 | In de Week van de Alfabetisering zijn op vrijdag 13 september 2019 alle Utrechtse digiTaalvrijwilligers van 15.15 – 20.00 uur welkom in Het Huis Utrecht! In Utrecht zijn 1.000 tot 1.200 (digi)taalvrijwilligers actief. Zij maken het verschil voor de ongeveer 30.000 Utrechters die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. De digiTaalvrijwilligersdag is er speciaal om hen te bedanken en in het zonnetje te zetten met een mooi programma en lekker eten. Bent u of kent u een Utrechtse digiTaalvrijwilliger? Zet 13 september in uw agenda en maak anderen hierop attent!

Lees meer over de digiTaalvrijwilligersdag en hoe u zich alvast kunt aanmelden


Zonnebloemauto’s gaan op groen

01-07-2019 | Maarten van Ooijen, wethouder zorg, welzijn en sport van Utrecht, onthulde vorige week samen met Zonnebloem Ambassadeur Anita Witzier de allereerste elektrische Zonnebloemauto. Van Ooijen: “Mobiliteit is belangrijk voor bereikbaarheid van je familie en netwerk. Een ritje met een elektrische Zonnebloemauto is belangrijk om samen met en van elkaar te genieten.” Nationale Vereniging de Zonnebloem maakt de eerste 100% elektrische rolstoelhuurauto in Nederland mogelijk. De 3 auto’s worden aangeboden door energiebedrijf Vattenfall, dat ook de laadkosten voor huurders voor zijn rekening neemt.

Lees hier meer over de elektrische zonnebloemauto


Toekomstige gecontracteerde partners voor aanvullende zorg Wmo

28-06-2019 | Per 1 januari 2020 sluit gemeente Utrecht nieuwe contracten af met 53 partijen die aanvullende zorg en ondersteuning bieden aan inwoners van Utrecht en de vijftien regiogemeenten. Deze selectie is het resultaat van de aanbesteding aanvullende zorg Wmo die gehouden is door gemeente Utrecht. Bij de overgang naar de nieuwe contractperiode staat de zorgcontinuïteit voor cliënten voorop.

Lees meer over aanbesteding aanvullende zorg WMO vanaf 2020


Is beschut werk een optie voor inwoners die u spreekt?

Richard aan het werk in een
bloementuin (foto: Gerbrand
Langenberg)

19-06-2019 | Misschien spreekt u inwoners die graag willen werken en daar veel begeleiding bij nodig hebben. Lukt dat niet in een gewoon bedrijf, maar alleen in een omgeving met aangepaste omstandigheden? Dan kan beschut werk een optie zijn. Dit is een baan vanaf 20 uur per week met salaris. Met veel begeleiding en extra hulp op de werkplek.

Richard: ‘Ik kan in mijn eigen tempo werken. Hier wordt rekening gehouden met wie ik ben.’ Beschut Werk wordt voor de gemeente Utrecht uitgevoerd door UW en WIJ 3.0. Inwoners kunnen aan de slag met verschillende soorten werk. Wij zoeken samen met hen een passende en veilige werkplek. Zij krijgen op de werkplek ondersteuning van een werkbegeleider.

Wilt u meer informatie of samen met een inwoner beschut werk aanvragen?

Daarvoor kunt u terecht bij team beschut werk van de gemeente. Wij bespreken eerst samen of beschut werk iets voor de inwoner is. Als dat zo is, doen wij samen de aanvraag. Mail daarvoor naar: beschutwerk@utrecht.nl of bel ons via 030 286 52 11 en vraag naar team beschut werk.
Lees hier meer over werken met een arbeidsbeperking


Nieuwe Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor Iedereen’

06-06-2019 | Het verbeteren van gezondheid vraagt om een gezamenlijke inspanning van iedereen in de stad. Gezond Stedelijk Leven voor alle Utrechters is daarin de ambitie. Utrecht is een groeiende stad. Dat biedt kansen maar ook uitdagingen voor de gezondheid van Utrechters. Hoe de gemeente daar de komende jaren mee om wil gaan staat beschreven in de nieuwe Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor Iedereen’. De nota hebben we op 6 juni aangeboden aan de gemeenteraad.

Lees meer over de de nota Volksgezondheid


Nieuwe website online met alle Utrechtse speeltuinen

29-05-2019 | Op www.utrechtsespeeltuinen.nl vindt u alle openbare speeltuinen en speelplekken in de gemeente Utrecht. Met beschrijving, foto’s én de mogelijkheid speeltuinen te beoordelen. Utrechtsespeeltuinen is een initiatief van de Utrechtse vader Rens Hansen. Rens: “Ik woon al 10 jaar in Utrecht en ben sinds 5 jaar vader. Nog steeds verbaas ik mij erover dat ik regelmatig nieuwe speelplekken ontdek. De gemeente Utrecht heeft er meer dan 650! Verborgen parels, waar ik elke ouder graag op wijs.” Wilt u ouders wijzen op deze site? Hiervoor zijn ook A2-posters beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij rens@elkespeeltuin.nl.


Nieuwe voorzieningenkaart Utrecht

28-05-2019 | De nieuwe kaart geeft u een actueel en compleet overzicht van voorzieningen in de gemeente Utrecht. Er staan ook (adres)gegevens bij. Denk aan adressen van maatschappelijke voorzieningen als het basis- en voortgezet onderwijs of aan voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur. Kortom: plekken in een buurt waar inwoners terecht kunnen om te leren, te sporten, elkaar te ontmoeten, te recreëren voor of advies en hulp.
U hebt verschillende keuzemogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor een stedelijk overzicht van alle voorzieningen of een overzicht per wijk of soort voorziening. U ziet direct welke voorzieningen er zijn, en door te klikken op uw gezochte voorziening komt u bij de gegevens van de organisatie/dienstverlener. De kaart vervangt het overzicht ‘Welkome Wijken’.

Bekijk de kaart op www.voorzieningenkaartutrecht.nl