Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.


Nieuwe versie portaal Werk en Inkomen

Op donderdag 9 mei hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in het portaal Werk en Inkomen. In het portaal kan iemand onder andere een bijstandsuitkering aanvragen.

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • De mogelijkheid om met het toetsenbord (zonder muis) door het portaal te navigeren. Vooral mensen met een visuele beperking of motorische beperkingen hebben hier profijt van.
  • De mogelijkheid om met behulp van spraaksoftware door het portaal te navigeren. Vooral mensen met een visuele beperking of motorische beperkingen hebben hier profijt van.
  • De mogelijkheid om het portaal te bezoeken vanaf een smartphone of tablet.
  • Verbeterde toegankelijkheid van het portaal door vereenvoudiging van het taalgebruik. De teksten zijn korter.

Ga naar het portaal Werk en Inkomen


DOCK Utrecht zoekt bewoners op

01-05-2019 | Medewerkers van DOCK Utrecht trokken de afgelopen 3 weken de stad in. Zij hebben gepraat met bewoners over waar de sociaal makelaars en sociaal beheerders mee aan de slag kunnen in hun wijk of buurt. Ook vroegen ze bewoners naar andere wensen en behoeften voor hun wijk. De gesprekken met bewoners vonden plaats van 15 april tot 5 mei.
Deze informatie gebruikt DOCK Utrecht voor haar werkplannen voor de komende tijd. Jennifer de Vaal, transitiemanager DOCK Utrecht: "We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de behoeften en wensen van de bewoners en inzetten op wat volgens hen als belangrijk wordt ervaren. Eind mei hebben we een bijeenkomst gepland met partners en betrokken bewonersinitiatieven om de opgehaalde input en de aanpak te bespreken."

Op de hoogte blijven

Meld u aan voor de nieuwsbrief DOCK


Website Jekuntmeer.nl

25-04-2019 | U vindt hier de actuele en complete sociale kaart van participatieaanbod voor kwetsbare groepen.

Jekuntmeer.nl is een marktplaats voor mogelijkheden. Op Jekuntmeer.nl kunt u zoeken in een actueel aanbod van activiteiten, cursussen en werk. Zoeken is simpel: door een paar vragen te beantwoorden, vindt u snel iets wat past bij uw klant.

Jekuntmeer.nl in Utrecht

Jekuntmeer.nl geeft in opdracht van de gemeente Utrecht voor bewoners en professionals het actuele participatieaanbod in Utrecht weer. Jekuntmeer.nl is een digitale sociale kaart die bewoners en maatschappelijke organisaties in Utrecht een helder overzicht biedt van alle activeringsaanbod, activiteiten en (werk)trajecten die in de omgeving georganiseerd worden. Jekuntmeer.nl wordt door de aanbieders zelf gevuld. Jekuntmeer.nl controleert vervolgens de kwaliteit en zorgt ervoor dat het aanbod actueel blijft en goed gevonden kan worden door buurtbewoners en verwijzers.

Verwijzers zoals participatiecoaches, trajectbegeleiders, job-hunters of klantmanagers kunnen op de website heel gericht op zoek gaan naar aanbod voor hun klant. De website biedt aan de hand van filters een overzicht van passend werk en activiteiten. In één oogopslag is te zien of de geselecteerde activiteit geschikt is. Ook kan er gezocht worden op locatie. De informatie kan worden geprint of als pdf per email worden verzonden. Ook is het mogelijk direct vanaf de site contact op te nemen met de aanbieder over de beschikbaarheid van de activiteit.

Communicatie tour over activering

Om professionals goed te informeren over het nut van activering, hoe het systeem in elkaar zit en welk aanbod er is in de stad, organiseert de gemeente Utrecht in samenwerking met de wijkbureaus voor de buurtteams een communicatie tour over activering. Jekuntmeer.nl sluit aan bij deze tour om het aanbod in de wijken en het gebruik van Jekuntmeer.nl als sociale kaart toe te lichten. De communicatie tour helpt verwijzers in het begeleiden van Utrechters naar de bij hen best passende plek. In maart vond de eerste bijeenkomst van de tour plaats in Overvecht. De andere wijken komen ook aan bod.


Verdeelmodel maatschappelijke opvang, beschermd wonen en begeleiding

19-04-2019 | In november 2015 heeft de Commissie Toekomst Beschermd Wonen een advies uitgebracht over de toekomst van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Het advies bestaat uit een visie, uitgangspunten voor gemeentelijke samenwerking en een verdeelmodel voor maatschappelijke opvang (MO) beschermd wonen (BW) en begeleiding (BG).

Invoering vanaf 2021

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spraken vorig jaar af om de verdeling voor MO, BW en BG mee te laten lopen in het bredere traject van de evaluatie van de verdeelmodellen voor het sociaal domein in het gemeentefonds. Hiermee vindt invoering van het verdeelmodel MO, BW en BG plaats vanaf 2021, tenzij nadere inzichten de invoering in de weg staan. Eerst zou het nieuwe verdeelmodel per 2020 worden ingevoerd. Vooral vanwege de onzekerheid rond de gevolgen voor gemeenten van de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor Wmo-cliënten is de invoering op verzoek van de VNG uitgesteld.

Voorlopige uitkomsten

Op 6 maart 2019 zijn de voorlopige uitkomsten per gemeente/regio bekendgemaakt. De gepresenteerde uitkomsten zijn nog niet definitief. Het nieuwe verdeelmodel wordt op enkele punten nader bekeken. Meer informatie over het nieuwe verdeelmodel en de voorlopige uitkomsten.

U16

De U16 maakt zich hard voor een zorgvuldig traject en het wegnemen van onzekerheden voordat het Rijk per 2021 overgaat tot invoering van het verdeelmodel maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en begeleiding (BG).
De U16 zijn de gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.


Project ‘Praktijkvarianten ondersteuning huisartsen bij zorg voor jeugd’ 1 april gestart

19-04-2019 | Als partners in de zorg voor de Utrechtse jeugd werken we samen aan de ambitie om kinderen, jongeren en gezinnen goede zorg te bieden, dichtbij en op maat. De huisartsen geven aan hier nog beter uitvoering aan te kunnen geven wanneer zij meer ondersteuning krijgen in de praktijk. Eind 2018 hebben huisartsen, buurtteams en gemeente afgesproken om deze ondersteuning te beproeven en te beschrijven in 3 praktijkvarianten.

De 3 varianten

Tot het einde van het jaar onderzoeken we de volgende 3 varianten van ondersteuning en samenwerking in de huisartsenpraktijk:
• inzet van een medewerker van Extra
• inzet van een gezinswerker van Lokalis
• inzet van een POH GGZ jeugd

Deelnemende praktijken

Er nemen 6 huisartsenpraktijken deel aan het project: vanuit Centrum, Utrecht Oost, Ondiep, Zuilen, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. Tijdens de startbijeenkomst op 21 maart heeft iedereen elkaar leren kennen en was er veel enthousiasme om aan de slag te gaan. Het is een kans om te leren van de diversiteit van de varianten en hoe de samenwerking nog beter kan. De ervaringen van de betrokken kinderen, jongeren en gezinnen, huisartsen en  professionals staan daarbij centraal. Naar verwachting zijn de resultaten van dit project eind 2019 bekend. Op deze webpagina voor zorgprofessionals leest u dan meer over de uitkomsten.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met team Jeugd, Zorg en Veiligheid van de gemeente Utrecht: telefoonnummer 14 030 of e-mail jeugd@utrecht.nl.


Meld nieuwe vrijwilligers aan voor de gratis training!

17-04-2019 | Zijn er nieuwe vrijwilligers bij uw organisatie actief? Meld ze aan voor deze gratis training!
In Utrecht zetten veel organisaties zich in om de stad voor haar inwoners nog mooier en/of beter te maken. Veel van deze organisaties werken met vrijwilligers. Zonder deze vrijwillige inzet zou Utrecht er heel anders uit zien. Maar liefst een op de drie Utrechtsers doet vrijwilligerswerk. 

Inhoud van de training

In Utrecht wordt dit jaar een training aangeboden voor alle (toekomstig) nieuwe vrijwilligers in de Informele Zorg. Met deze training maken nieuwe vrijwilliger een goede start.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • sociale kaart van Utrecht
  • doelgroep waar de vrijwilliger contact mee heeft
  • rol als vrijwilliger
  • gesprekstechnieken
  • eigen referentiekader
  • afstand en nabijheid / grenzen stellen

Wanneer en waar

De training bestaat uit 2 dagdelen en wordt verzorgd door 2 professionele trainers. Er kunnen zo’n 20 nieuwe vrijwilligers deelnemen.

De training vindt plaats op woensdag 19 en 26 juni van 17.30 uur tot 21.00 uur, locatie: U Centraal, Pieterkerkhof 16, Utrecht                           

Aanmelden en meer informatie

Zijn er nieuwe vrijwilligers bij uw organisatie actief?

Meld ze aan voor deze gratis training op de website van VC Utrecht  

Wilt u meer weten over deze training?

Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale Utrecht


 

Training 'Jong en Transgender'

15-04-2019 | Bent u in uw werk betrokken bij kinderen van ongeveer 2 tot 18 jaar? Dan kunt u nu de online training ‘Jong en Transgender’ maken! Want 1 op de 25 kinderen voelt zich niet thuis in het hokje ‘jongen’ of meisje’. Het is dus goed mogelijk dat u hiermee te maken hebt of krijgt.

De online training ‘Jong en Transgender’ gaat in op hoe u om kunt gaan met kinderen met gender-vragen, en met hun ouders of verzorgers. Door integere filmportretten en praktijkgerichte opdrachten, leert u om in 1 of 2 gesprekken te signaleren, gerichter te communiceren en zo nodig door te verwijzen. 

Het is een basismodule, speciaal ontwikkeld voor de jeugdgezondheidszorg en buurtteams jeugd en gezin. Maar ook beleidsmedewerkers kunnen hier hun voordeel mee doen, net als andere jeugdprofessionals.

De training is gratis beschikbaar via www.transgenderinfo.nl/jgz/. (Accreditatie voor jeugdartsen is nog in aanvraag.)

Veel professionals herkennen zich in deze situaties en het onderwerp wordt breed gedragen. Daarom heeft de gemeente Utrecht het initiatief genomen om deze landelijke training te ontwikkelen. Vele partners (39!) zoals andere gemeenten, GGD-en, landelijke kennisinstituten, belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen hebben hieraan bijgedragen. Op 11 april, tijdens het congres ‘Iedere patiënt is anders’, is de training live gegaan.


Eenzaamheid: dat pakken we in Utrecht samen aan

03-04-2019 | In Utrecht voelen ruim 36.000 mensen zich ernstig eenzaam. Eenzaamheid heeft vervelende gevolgen voor de gezondheid. Het kan ervoor zorgen dat mensen minder energie hebben en minder goed mee kunnen doen in de samenleving. Met de ‘Utrechtse aanpak eenzaamheid’ willen we hier in Utrecht samen iets aan doen. Een groet, een praatje of een helpende hand kan al veel betekenen. Tijdens de lancering van de Utrechtse aanpak eenzaamheid op 29 maart deelde wethouder Maarten van Ooijen hiervoor gratis koffie uit op station Vaartsche Rijn. Met deze actie ‘Stel je voor’ willen NS & ProRail reizigers uitnodigen voor zomaar een gesprek. Dit is een van de acties waarin (Utrechtse) partijen samen werken in zogenoemde actiecoalities om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken en mensen toe te leiden een passend aanbod van activiteiten. Er zijn al verschillende actiecoalities gesmeed tussen ondernemers en bedrijven (bijv. Jumbo, Douwe Egberts, Capgemini), welzijnsinstellingen, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, bewoners en vrijwilligers.

Meer weten? Zelf een coalitie vormen of er bij een aansluiten? www.utrecht.nl/eenzaamheid


Dialoogfase aanbesteding specialistische jeugdhulp gestart

6-3-2019 | Op 5 maart is de dialoogfase gestart van de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp vanaf 2020. In één-op-één gesprekken werkt de gemeente Utrecht met de initiatieven KOOS en Spoor030 de opdracht voor de specialistische jeugdhulp verder uit.

 

Lees verder over de dialoogfase