Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Snel naar:


Nieuwsbrief Meedoen en Schuldenvrij

18-02-2020 | Utrecht werkt hard om te zorgen dat meer Utrechters kunnen rondkomen en meedoen. De acties die we als stad hiervoor inzetten, staan in de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. Benieuwd wat er allemaal gebeurt? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Meedoen en Schuldenvrij. Deze nieuwsbrief verschijnt meestal eens in de paar maanden. Aanmelden kan met een mail naar samenschuldenvrij@utrecht.nl


Gesprek Inburgeren: Thuis in Utrecht

17-02-2020 | Met een nieuwe wet, die nu nog in de maak is, krijgen gemeenten in 2021 weer meer de regie over inburgering van statushouders. Hoe gaan we het nieuwe stelsel in Utrecht inrichten? Daarover houdt de gemeente Utrecht op dinsdag 3 maart a.s. de Werkconferentie Inburgeren: Thuis in Utrecht. Deelnemers zijn onder meer inwoners, statushouders, vrijwilligers, professionele partijen en ambtenaren. Want inburgeren doe je samen! Heb je vragen over deze bijeenkomst of wil je graag meer informatie? Stuur een email naar gesprekinburgering@utrecht.nl


Pilot stress-sensitieve spreekkamers bij Jeugdgezondheidszorg

28-01-2020 | Hoe kunt u ervoor zorgen dat een ouder of een kind makkelijker met een professional over lastige onderwerpen praat zoals geldzorgen? Kinderen uit de bovenbouw van 3 Utrechtse basisscholen gaven adviezen hierover. Een advies was het fijner inrichten van de spreekkamers. Daar zijn we in oktober 2019 mee gestart. Dit doen we samen met het sociaal design bureau Joes + Manon. Zij hebben een stress-sensitieve spreekkamer op de F.C. Donderstraat en op ’t Goylaan ontworpen en ingericht. In januari zijn de 2 spreekkamers in gebruik genomen.
Het lectoraat Schulden & Incasso van de Hogeschool Utrecht hielp ons om de wetenschappelijke onderzoeken over stress-sensitieve inrichting in de praktijk te brengen.

Hoe verder?

De komende maanden gaan we ook aan ouders en aan kinderen vragen hoe ze de nieuwe spreekkamers ervaren. Eind maart evalueren we deze pilot.


Workshop 'Zorgen over geld? Praten helpt'

28-01-2020 | Schulden, achterstanden, armoede, geldzorgen... Veel inwoners en gezinnen in Utrecht worstelen ermee en de gevolgen ervan zijn groot. Maar gevoelens van schaamte staan vaak in de weg om ze met professionals of vrijwilligers te bespreken en om hulp te zoeken. Ben jij zo'n professional of vrijwilliger en wil je leren hoe je geldzorgen bespreekbaar kunt maken? Volg dan de gratis workshop 'Zorgen over geld? Praten helpt'.

Inhoud workshop

In deze workshop leer je meer over de gevolgen van chronische geldstress en het belang om daar iets aan te doen. Je leert vervolgens hoe jij dit thema op een laagdrempelige manier bespreekbaar kunt maken en hoe je mensen vervolgens in een gesprek misschien kunt motiveren om stappen te zetten in de richting van hulp en een oplossing. Tijdens de workshop is ook een ervaringsdeskundige aanwezig.

Extra workshops

De workshop is goed beoordeeld met een 8,3. Afgelopen jaar zat de workshop iedere keer vol en wij kregen veel verzoeken voor extra workshops, daarom verlengen we hem in 2020 tot en met juni. Wij geven 10 extra workshops.

Meer informatie en aanmelden


Missie030: maatschappelijke diensttijd in Utrecht

22-01-2020 | Gemeente Utrecht doet mee met een proeftuin maatschappelijke diensttijd (MDT). Tijdens deze diensttijd zetten jongeren tussen de 16 en 27 jaar zich vrijwillig in voor een ander. Ze doen nieuwe ervaringen op, ontdekken hun talenten en ervaren welke studie of wat voor werk bij ze past. Een unieke kans voor jongeren om zichzelf te ontwikkelen en iets voor de stad te betekenen. Utrechtse jongeren hebben de maatschappelijke diensttijd in Utrecht de naam 'Missie030' gegeven. In maart 2020 start de eerste groep deelnemers. Kent u jongeren die mee op missie willen? Kijk voor meer informatie op www.missie030.nl. Hier kunnen jongeren zich ook aanmelden..


Utrecht is Inspiratieregio onderwijs-jeugd-zorg

22-01-2020 | In Utrecht zijn er in de afgelopen vijf jaar mooie resultaten bereikt met de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor de jeugd. Er is een goed werkende infrastructuur voor ondersteuning op school, thuis en in de wijk. Partners weten elkaar snel te vinden en werken intensief samen. Daarom is Utrecht nu Inspiratieregio in de aanpak onderwijs-jeugd-zorg. Lees meer op de website www.aanpakmetandereogen.nl.


Campagne-toolkit voor het werven van vrijwilligers

20-01-2020 | Vrijwilligers zijn onmisbaar en eigenlijk zijn er nooit genoeg. Daarom startten de gemeente Utrecht samen met Vrijwilligerscentrale Utrecht de stedelijke campagne 'Vrijwilligerswerk: iets voor jou!'. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Stadskantoor gaf wethouder Van Ooijen het officiële startsein. Bent u nog op zoek naar vrijwilligers? De campagne-toolkit met mooie materialen voor het werven van vrijwilligers vindt u binnenkort op de website www.vrijwilligerswerkietsvoorjou.nl.


KOOS Utrecht en Spoor030 gestart met buurtgerichte teams voor specialistische jeugdhulp

17-01-2020 | Vanaf 1 januari zijn er nieuwe aanbieders van de specialistische jeugdhulp in Utrecht: KOOS Utrecht en Spoor030. Zij bieden jeugdhulp in buurtgerichte teams. KOOS en Spoor030 hebben teams opgebouwd waarin professionals met verschillende expertises en achtergronden werken, zoals een orthopedagoog, systeemtherapeut of psycholoog. Zij zijn er voor vragen van ouders, kinderen en gezinnen waar specialistische expertise bij nodig is. Ook werken zij samen met vrijgevestigde praktijken in de buurten.

Voor kinderen en gezinnen die in 2019 al specialistische jeugdhulp ontvingen en voor wie de zorg doorloopt in 2020, zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij zo veel mogelijk dezelfde hulpverlener behouden. Kinderen of jongeren die in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdhulpinstelling wonen kunnen blijven wonen waar zij nu wonen.

Met de start van KOOS en Spoor030 zijn specialistische professionals dichter bij gezinnen en kinderen. Zij kunnen nog beter samenwerken met het gezin en met bijvoorbeeld de huisarts, buurtteam, school of sportclub. De komende tijd wordt er stevig ingezet op het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken professionals in de buurt. Zodat alle partijen samen nog beter kunnen aansluiten op wat belangrijk is voor Utrechtse kinderen en gezinnen met een hulpvraag.

In een terugblik op de start laten KOOS en Spoor030 weten dat de professionals met veel enthousiasme zijn gestart in de buurtgerichte teams. Zij maken kennis met andere professionals in de buurt, zoals huisartsen en buurtteammedewerkers. Ook zijn de eerste aanmeldingen binnen en worden hier acties op ondernomen. Tegelijkertijd zien ook KOOS en Spoor030 dat er nog veel uitdagingen zijn, waar zij met veel energie mee aan de slag gaan.

Meer over de veranderingen in de specialistische jeugdhulp vanaf 2020

Meer informatie over KOOS en Spoor030 en de bezoekadressen: www.koosutrecht.nl en www.spoor030.nl.


Subsidie voor toegankelijkheid

16-01-2020 | Utrechtse bedrijven en organisaties kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het toegankelijk maken van hun dienstverlening of hun pand. Het kan gaan om fysieke maatregelen zoals een drempel bij de ingang weghalen maar ook bijvoorbeeld een training voor het personeel met tips om gasten met een beperking gastvrij tegemoet te treden. Ook kan een organisatie de website ‘drempelvrij’ maken of een elektrische deurdranger aanbrengen.Utrechtse bedrijven en organisaties kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het toegankelijk maken van hun dienstverlening of pand. Het kan gaan om fysieke maatregelen zoals een drempel bij de ingang weghalen maar ook bijvoorbeeld een training voor het personeel met tips om gasten met een beperking gastvrij tegemoet te treden. Ook kan een organisatie de website ‘drempelvrij’ maken of een elektrische deurdranger aanbrengen.

Meer informatie over de subsidie en aanvragen


Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2020

11-12-2019 | Volop meedoen in de samenleving is voor iemand met een lichamelijke beperking niet altijd makkelijk. Mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op de Wmo.

Interview consulent Wmo

Ida Bosma is een van de consulenten Wmo in Utrecht. “Ik zoek samen met mensen naar oplossingen, zodat ze naar de kapper kunnen blijven gaan of naar een gebedshuis, met vrienden kunnen afspreken of in hun eigen huis kunnen blijven wonen.” Voor de een is een scootmobiel een uitkomst, voor de ander een traplift in huis of een pasje voor de regiotaxi. “Maar voor iemand met een spierziekte en verlamde armen die zelf de billen niet meer kan afvegen, is een spoel- en föhninstallatie op het toilet belangrijk. Iedere situatie vraagt om een eigen aanpak. Wat ik doe is maatwerk en ook dankbaar werk’’, zegt ze. “Aan iemands beperkingen kan ik helaas niks doen, maar ik word heel blij wanneer ik snel iets kan regelen om het wat makkelijker voor iemand te maken.”

Dit interview staat in de Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2020. De krant wordt deze week huis aan huis bezorgd in heel Utrecht. In deze krant staat informatie over zelfstandig blijven wonen, mantelzorg, rondkomen, sporten en bewegen, opvoeden, meedoen in Utrecht én over mogelijke ondersteuning door vrijwilligers of organisaties. Veel Utrechtse partijen, zoals de buurtteams, U Centraal, sociaal makelaars, aanvullende zorgaanbieders en de gemeente hebben hier een bijdrage aan geleverd. De krant is een uitgave van ETT media.

Bekijk de digitale versie van de zorgkrant


Eigen bijdrage Wmo in 2020

22-11-2019 | Vanaf 1 januari 2020 verandert voor de inwoners de eigen bijdrage voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners zijn hier eerder in 2019 over geïnformeerd toen landelijk het abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo inging.

Wat gaat gebeuren?

  • Eigen bijdrage wordt € 19,00 per maand (nu is dat € 17,50 per periode van 4 weken (28 dagen).
  • Factuur per maand in plaats van 4 weken.
  • In een aantal situaties hoeven de inwoners geen eigen bijdrage te betalen.
  • Tussen 19 en 30 november: brief naar cliënten over deze verandering.
  • Na 1 januari: brief naar cliënten met definitieve eigen bijdrage.
  • Begin 2020: tijdelijk meerdere facturen in 1 maand.

Lees meer over de eigen bijdrage Wmo in 2020 op www.hetcak.nl/wmo2020


Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang Vijfheerenlanden naar Utrecht

15-11-2019 | Donderdag 14 november 2019 bevestigden de wethouders van Vijfheerenlanden, Utrecht en Houten (namens gemeenten in regio Lekstroom) in het Stadhuis van Vianen hun samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Gemeente Vijfheerenlanden hoort sinds afgelopen januari bij de provincie Utrecht en daarmee wordt de gemeente Utrecht als centrumgemeente verantwoordelijk voor de cliënten van Vijfheerenlanden voor Beschermd Wonen. 

Lees meer op de site Vijfheerenlanden


Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

01-11-2019 | Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (de Wvggz) van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen met verplichte geestelijke gezondheidszorg. De Wvggz komt in de plaats van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Met de Wvggz kan verplichte zorg ook ambulant, bijvoorbeeld aan huis, verleend worden. Wanneer een inwoner denkt dat iemand in zijn omgeving misschien verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, kan hij of zij hiervan vanaf 1 januari een melding doen bij het meldpunt van de GGD regio Utrecht (GGDrU).

Lees meer over de uitvoering van de Wvggz in Utrecht