Project toegang maatschappelijke opvang

We zijn bezig met het verbeteren van het toegangsproces voor de Maatschappelijke Opvang. Wij willen een onafhankelijke toets inbouwen. Ook willen we het toegangsproces duidelijker maken.

Beschikking

Zijn mensen dak- of thuisloos en doen zij een beroep op maatschappelijke opvang – een maatwerkvoorziening binnen de Wmo? Dan moeten wij hen een beschikking geven. Dit is een wettelijke verplichting (Wmo, 2015) en versterkt hun rechtspositie.

Met een beschikking hebben cliënten namelijk de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Tot nu toe kregen cliënten niet standaard een beschikking voor maatschappelijke opvang. In de toekomst gaan we dat wel doen.

Duidelijke en dezelfde route

Verder merken we dat het soms onduidelijk is hoe de routes naar de Maatschappelijke Opvang lopen. Vooral ook vanuit de regio. In het project 'toegang MO' willen we hier meer helderheid over hebben.

We willen met elkaar afspraken maken over welke partij wat doet in het toegangsproces. In april hebben we met elkaar gekozen voor het scenario waarbij de lokale teams/Stadsteam Back Up het vooronderzoek doen. De Regionale Toegang voert dan de onafhankelijke toets uit. Dit werken we nu verder uit.

Onafhankelijke toets

  • Voor opvangvoorzieningen die toetsen op persoonlijke kenmerken (zoals verslaving of ernstige psychiatrische kwetsbaarheid) betekent dit dat we een onafhankelijke toets gaan invoeren. De Regionale Toegang gaat deze onafhankelijke toets doen, net zoals bij Beschermd Wonen. Na deze toets volgt wel of geen beschikking. Nu verlopen alleen aanmeldingen voor de Laagdrempelige Opvang (LDO, voor mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheid) via de Regionale Toegang.
  • Voor algemene opvangvoorzieningen (zoals de Sleep-Inn, de ziekenboeg en De Dijk) verandert er niets. Het is niet nodig om hier een besluit voor af te geven omdat dit algemene voorzieningen zijn met een kortdurend verblijf.
  • Voor de opvangvoorzieningen van Moviera en De Stek zijn we nog aan het onderzoeken of het haalbaar is om voor deze locaties ook een onafhankelijke toets in te voeren.  

Samenwerking

Wij werken samen met de Tussenvoorziening, het Leger des Heils, Stadsteam Back Up, buurtteams en wijkteams, de Regionale Toegang, beleidsadviseurs van de U16 gemeenten, juristen en andere betrokkenen.

Vervolg

Via deze pagina en de nieuwsbrief Thuis in de wijk houden we betrokken professionals verder op de hoogte over het vervolg van dit project.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030