Orange the World-campagne 25 november–10 december

Op 25 november start de internationale Orange the World-campagne: een campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In Utrecht organiseren vrouwenorganisaties Zonta Utrecht, Soroptimistclub Utrecht, VVAO Utrecht en YWCA-NL deze campagne. Ook wij zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom kleurt het stadhuis van 25 november tot en met 8 december oranje.

45% van de Nederlandse vrouwen

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In sommige landen is dit zelfs 70%. In Nederland krijgt 45% van alle vrouwen en meisjes met geweld te maken. Dit is onacceptabel. Daarom is 25 november door de Verenigde Naties benoemd tot Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Die dag worden gebouwen overal ter wereld oranje uitgelicht om aandacht te vragen voor dit probleem.

#Medestander

De Orange the World-campagne roept iedereen op om zich medestander te verklaren in de strijd tegen geweld. Het is namelijk allesbehalve een 'vrouwenprobleem'. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, professionals en omstanders, buurtbewoners, studenten en scholieren - iedereen kan iets doen.

Helpen kan door:

  • erover te praten
  • te helpen als je iets ziet gebeuren in je omgeving
  • anderen een veilig gevoel te geven
  • te helpen bij het zoeken van hulp.

Tegengaan huiselijk geweld

In Utrecht werken we samen met partners aan een:

  • veilige thuisbasis
  • veilige openbare ruimte
  • vreedzame leefomgeving voor iedereen.

We willen geweld en intimidatie duurzaam stoppen. We willen voorkomen dat bepaalde situaties van ouders op hun kind(eren) worden doorgeven. We bieden passende hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld.

Aanpak straatintimidatie

In onze aanpak van straatintimidatie richten we ons vooral op het terugdringen van intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag van mannen tegen vrouwen. We kiezen er dan ook voor om jongens en mannen actief te betrekken in onze aanpak. In verschillende projecten, samenwerkingen en acties werken we aan:

  • normstelling en bewustwording
  • aanpak op straat
  • aanpak dader en ondersteuning slachtoffer.

Documentaire ‘Belaagd’

Op 28 november en 29 november organiseren we in het Louis Hartlooper Complex 2 keer een gratis voorvertoning van de documentaire ‘Belaagd’. Dit is een indrukwekkende documentaire over seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen. We organiseren het samen met Veilig Thuis Utrecht, de gemeente Nieuwegein en Moviera.

Meer informatie en aanmelden

Meer over Orange the World

Aan de Orange the World campagne doen meer dan 100 landen mee. Gemeenten en provincies in Nederland doen dit jaar voor de 6e keer mee. Dit gebeurt door gebouwen en objecten oranje te verlichten. De kleur oranje staat voor een zonsopgang: de dagenraad in een toekomst zonder geweld. Wereldwijd coördineren UN Women en de VN-organisatie voor vrouwenrechten de campagne.

Kijk voor meer informatie op www.orangetheworld.nl.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030