Inspecties kinderopvang

Bent u ondernemer in de kinderopvang? En hebt u een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Of bent u gastouder? Dan kunt u jaarlijks een bezoek verwachten van een toezichthouder van de Inspectie Kinderopvang.

Wat doet de toezichthouder?

De toezichthouder komt onaangekondigd bij uw organisatie of bij u thuis op bezoek en doet daar onderzoek. We beoordelen u of uw organisatie op de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Onze toezichthouder maakt elk jaar de inschatting of er veel of weinig toezicht nodig is op de locatie. We kunnen het aantal bezoeken hierop afstemmen.

De inspectiebezoeken van gastouders voeren wij steekproefsgewijs uit. Niet alle gastouders worden dus elk jaar bezocht. 

Kwaliteitseisen

Een toezichthouder kan zich legitimeren

Iedere toezichthouder moet zich kunnen legitimeren. Bij bezoek kunt u dus altijd naar een legitimatiebewijs vragen. Hebt u twijfels? Bel dan met de backoffice kinderopvang (030 - 286 32 27). Zij kunnen u vertellen of de toezichthouder bij ons bekend is.  

Soorten inspecties

Het onderzoek van de toezichthouder bestaat (afhankelijk van de soort inspectie) uit een controle van documenten, observaties van de praktijk en gesprekken met medewerkers. De Inspectie Kinderopvang voert de volgende soorten inspecties uit:

  • onderzoek na aanvraag
  • incidentele onderzoeken en onderzoek na wijzigingen
  • reguliere (jaarlijkse) inspecties
  • nader onderzoek

Rapport na inspectie

Na de jaarlijkse en incidentele onderzoeken stellen we een inspectierapport op. Hierop kunt u een zienswijze (een reactie) geven. Daarin geeft u uw mening over de inhoud van het rapport. De zienswijze levert u binnen uiterlijk 2 weken in. Na 2 weken maken we het rapport definitief, met eventueel de zienswijze als bijlage in het rapport.

Binnen 3 weken na het vaststellen van het inspectierapport wordt het rapport gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) (Landelijk register kinderopvang).

Voorbeeld inspectierapport

Bekijk een voorbeeldrapport met alles wat de toezichthouder kan controleren tijdens de inspectie.

Als zaken niet op orde zijn

Ziet de toezichthouder problemen of overtredingen bij uw opvang? Dan gaan wij hierover in gesprek met u. Daarna werkt u zo snel mogelijk aan een oplossing en herstel. Soms lukt dat niet of is de overtreding zo ernstig dat we moeten handhaven. Bekijk de beleidsregels op de website van overheid.nl.

Bent u het niet eens met ons handhavingsbesluit? Lees in het besluit de bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Wijzigingen doorgeven kinderopvang, gastouderbureau of gastoudervoorziening

Geef meteen de veranderingen door zoals bijvoorbeeld het correspondentieadres, sluiting, aantal kindplaatsen, verhuizing, houderwijziging of andere wijziging.

Geef wijziging door

Stappen proces in stroomschema

De stappen van het proces van inspectiebezoek tot het opleveren van het rapport staan in een overzichtelijk stroomschema. Wilt u dit schema ontvangen? Stuur dan een e-mail naar toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl. Dan ontvangt u een e-mail met het schema.

Hulp en contact toezicht kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl