Nieuwe organisaties hulp bij het huishouden vanaf 2022

Per 1 januari 2022 organiseren we de hulp bij het huishouden op een andere manier. Vanaf 1 januari zijn er 4 aanbieders. Op deze pagina leest u informatie voor medewerkers hulp bij het huishouden

Waarom komen er nieuwe organisaties voor hulp bij het huishouden?

De contracten die we hebben met alle aanbieders van hulp bij het huishouden lopen op uiterlijk 1 mei 2022 af. Er is een aanbesteding gehouden voor de nieuwe periode. We hebben gekozen voor organisaties die samen met ons de hulp bij het huishouden nog verder kunnen verbeteren. Nog meer op maat voor de cliënt, en nog meer in samenwerking met andere zorgpartijen in de wijk.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er 4 aanbieders. Dat zijn: Docura Thuiszorg, Zorgwacht, Emile Thuiszorg en Tzorg.

Verdeling naar wijk

De 4 zorgaanbieders zijn verdeeld over 2 stadsdelen. Per stadsdeel zijn zij vervolgens samen verantwoordelijk voor het aanbod van hulp bij het huishouden in de volgende gebieden:

Stadsdeel A

Docura Thuiszorg en Zorgwacht leveren zorg in:

  • West, Ondiep Pijlsweerd, Zuilen (1, 2, 3);
  • Overvecht Centrum, de Gagel, Spoorzoom, Vechtzoom (4, 5, 6, 7).

Stadsdeel B

Emile en Tzorg leveren zorg in:

  • Binnenstad, Noord-Oost, Oost (8, 9, 10);
  • Dichters- Rivierenwijk, Lunetten (11, 12, 13);
  • Kanaleneiland Noord en Zuid (14, 15);
  • Vleuten, de Meern, Leidsche Rijn (16,17, 18).

 

Wat betekent dat voor mij als medewerker (contract, uren, arbeidsvoorwaarden)?

De gemeente en de 4 zorgaanbieders hopen dat u als medewerker in de hulp bij het huishouden dit mooie vak wil blijven doen door aan de slag te gaan bij één van de 4 organisaties. Want u bent ontzettend belangrijk om te zorgen voor een prettig thuis voor de inwoners van gemeente Utrecht. Wij streven er dan ook naar dat u kunt blijven werken bij uw huidige cliënten.

Vanaf 1 mei 2022 zijn er 2 mogelijke situaties:

  1. U blijft werken bij uw huidige organisatie
  2. U gaat per 1 mei 2022 over naar één van de 4 andere aanbieders (Docura Thuiszorg, Zorgwacht, Emile Thuiszorg of Tzorg).

Het kan zijn dat de organisatie waar u werkt geen nieuw contract heeft gekregen. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen en zorgen bij u oproept. Het streven is dat de Utrechtse cliënten zo veel mogelijk hun vaste hulp houden. Dit betekent dat u de keuze heeft om in dienst te gaan bij een aanbieder die wel een contract heeft per 1 januari 2022. Op die manier kunnen we de relatie tussen u als hulp en uw cliënt(en) toch in stand houden.

U bent van harte welkom bij één van de 4 aanbieders. Zij zullen zich maximaal inzetten om u als nieuwe medewerker thuis te laten voelen en over te laten komen met behoud van arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT.

Keuzes

1. Wanneer al uw cliënten in hetzelfde stadsdeel wonen dan kunt u samen met uw cliënten een keuze maken voor één zorgaanbieder. De verbinding tussen u en uw cliënten blijft bestaan en u gaat bij één werkgever werken.

2. Wanneer uw cliënten niet in hetzelfde stadsdeel wonen dan zijn er meerdere mogelijkheden:

a. U kunt ervoor kiezen om bij meerdere zorgaanbieders (bijvoorbeeld in beide stadsdelen één) te gaan werken. De vaste koppeling tussen u en uw cliënten blijft bestaan en u gaat bij meerdere werkgevers werken. Let op: dit kan financiële gevolgen hebben.

b. U kunt ervoor kiezen om bij één zorgaanbieder in één stadsdeel te gaan werken. De vaste koppeling tussen u en uw cliënten in dat stadsdeel blijft bestaan en u gaat werken bij één werkgever. De cliënten in het andere stadsdeel krijgen zorg van één van de andere zorgaanbieders en krijgen dan een andere hulp. Wanneer dit in de praktijk voor u en/of uw cliënt(en) tot problemen leidt, dan is maatwerk mogelijk. Hierover kunt u in gesprek met uw zorgaanbieder.
    
In alle gevallen streven wij ernaar dat de hulp voor al uw huidige cliënten door blijft gaan.

Wordt mijn organisatie overgenomen door één van de 4 organisaties?

Nee, de 4 organisaties nemen geen andere organisaties over. De 4 organisaties nemen wel medewerkers over. U bent niet verplicht om mee over te gaan naar een andere organisatie. De keuze is aan u. We hopen dat medewerkers bereid zijn om over te gaan, omdat we zo de vaste vertrouwde relaties tussen cliënt en hulp kunnen behouden. 

Mijn arbeidsovereenkomst loopt af voor 1 mei 2022 en ik kom niet in aanmerking voor verlenging. Wat moet ik nu doen?

In dit geval kunt u overstappen naar één van de 4 organisaties. Mocht u daar eerder in dienst treden dan kunnen uw cliënten direct met u mee. Uw cliënten behouden u als vaste hulp. Op de websites van de 4 organisaties vindt u meer informatie hierover.


U bent van harte welkom bij één van de 4 aanbieders. Zij zullen zich maximaal inzetten om u als nieuwe medewerker thuis te laten voelen en over te laten komen met behoud van arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT.

Wat verandert er verder aan mijn werk?

In de basis blijft uw werk hetzelfde. U zorgt voor een schoon en leefbaar huis bij uw cliënten. We zijn trots op de hulpen in het huishouden die met zo veel inzet zorgen voor de kwetsbare inwoners van onze stad. 

Als hulp heeft u een unieke positie. U komt bij veel mensen achter de voordeur en u kunt dus zien hoe het met iemand gaat. Is uw cliënt verdrietig of eenzaam? Heeft uw cliënt schone kleren aan, ligt er ongeopende post, zijn de etenswaren in de koelkast nog houdbaar?

U kunt signalen zien en doorgeven aan de zorgcoördinator of andere partijen in de wijk, zodat uw cliënt nog beter geholpen wordt. We willen de nadruk meer gaan leggen op deze signalerende rol. Dit zullen we onder andere doen door de samenwerking met andere partijen in de wijk te vergroten en trainingen te geven.

Wat kan ik vertellen aan cliënten die mij vragen of ik ook na mei bij hen blijf komen?

Uw cliënt wil waarschijnlijk het liefste dat u bij haar of hem blijft. Dat is ook het streven. U kunt uw cliënt vertellen dat er waarschijnlijk niets zal veranderen voor de cliënt. U gaat misschien over naar een andere organisatie, maar uw cliënt merkt daar niet zo veel van. 

Als u er voor kiest om niet mee over te gaan naar een van de 4 organisaties, zal uw cliënt een nieuwe hulp krijgen. De nieuwe aanbieder van uw cliënt zal ervoor zorgen dat er een kennismakingsgesprek komt en dat er een goede match gemaakt wordt tussen uw cliënt en een nieuwe hulp.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt uw vragen stellen aan uw teamleider of leidinggevende. Hebt u vragen voor de 4 zorgaanbieders of wilt u meer informatie over deze organisaties? Dan kunt u ook rechtstreeks met hen contact opnemen.

Informatie over de organisaties
OrganisatieWebsiteE-mailTelefoonnummer
Docura Thuiszorgwww.docura.nlutrecht@docura.nl 030 – 22 70 765
Zorgwachtwww.zorgwacht.nl werkenbij@zorgwacht.nl030 – 87 94 595
Emile Thuiszorg (voor studenten)www.emile.nu info@emile.nu 06 - 14 38 88 22
Tzorgwww.tzorg.nlutrecht@tzorg.nl 030 – 20 28 888

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030