Regionaal plan maatschappelijk opvang en beschermd wonen

16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben een regionaal plan ontwikkeld voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen.

De gemeenteraden van de U16 hebben ingestemd met het plan voor de regionale koers. De wethouders van deze U16, samenwerkingspartners en cliëntvertegenwoordiging bekrachtigden dit door de koers samen op 26 januari 2018 te ondertekenen. De gemeenten werken het plan nu verder uit. Door middel van pilots brengen we het plan in de praktijk. Dit doen we samen met samenwerkingspartners en de cliënten.

Inzet op zelfstandig wonen

We willen dat mensen zoveel mogelijk ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in plaats van ‘wonen in een instelling’. We willen inwoners helpen om zelfstandig te wonen in de wijk en actief mee te doen in de samenleving.

Gemeenten zelf verantwoordelijk

De gemeente Utrecht is nu nog verantwoordelijk voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio Utrecht. Vanaf 2020 is elke gemeente hier zelf verantwoordelijk voor. Daarom hebben de U16 een plan gemaakt voor de regio.

Belangrijkste veranderingen

In het regionale plan zijn er 3 belangrijke veranderingen:

 1. Meer begeleiding thuis: meer kwetsbare mensen gaan in de wijk wonen, dus zijn er meer begeleiders thuis nodig.
 2. Inzetten op voorkomen en herstel: er zijn meer professionals in de wijk. Daardoor kunnen we problemen eerder zien en aanpakken.
 3. Taken en budget van de gemeente Utrecht gaan naar de U16-gemeenten. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de hulp.

10 voorbeeldprojecten

Er is een uitgebreide projectenagenda met pilots. In de pilots ontwikkelen we lokaal nieuwe werkwijzen die passen in de regionale koers, en waarbij we van elkaar willen leren. Van deze uitgebreide projectenagenda hebben we 10 voorbeeldprojecten gekozen in de U16-regio (soms tegelijkertijd uitgevoerd in diverse gemeenten), die we extra gaan volgen. Deze 10 projecten zijn:

 1. GGZ gebiedsteams
 2. Proeftuin integraal Nieuwegein
 3. Gemengd wonen (Place2BU)
 4. Mobillity mentoring
 5. Implementatie speerpunten rapport Taskforce financiële knelpunten
 6. Eerst aan de slag
 7. Enik Recovery College
 8. Lokale opvangvoorzieningen
 9. Herstart
 10. Buurtcirkel

Meer informatie over deze projecten volgt later.

Planning 2019 - 2021

In de periode 2019 - 2021 voeren de U16 gemeenten en partners pilots uit om te leren in de praktijk. Daarnaast bereiden we de overdracht van taken tussen centrumgemeente Utrecht en de regiogemeenten voor. Ook wordt in deze periode duidelijk hoe het Rijk beslist over het budget voor de regio.
Naar verwachting legt iedere gemeente in het najaar van 2019 een uitvoeringsplan voor aan de gemeenteraad. Vanaf 2021 start volgens de planning van nu de nieuwe taakverdeling.

Wat is er al gedaan?

 • Strategie op- en afbouw: we onderzoeken wat de toekomstige behoefte is per gemeente aan huisvesting en begeleiding van kwetsbare inwoners.
 • Lerend ontwikkelen met pilots: we benoemen pilots per Wmo-regio en werken deze pilots verder uit. We onderzoeken samen met instellingen en corporaties de behoefte aan een gezamenlijk leerprogramma.
 • Lobby: we vragen bij het Rijk aandacht voor voldoende tijd om het verdeelmodel van de budgetten bij gemeenten goed in te voeren, en ook voor voldoende toekomstig budget voor de U16.
 • Communicatie: gemeenten, instellingen en corporaties maken samen een plan voor de communicatieaanpak.

Meer informatie

Planning Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 (pdf, 76 kB)

Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 (pdf, 2,5 MB)

Samenvatting regionale koers (pdf, 722 kB)

Film ‘Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16’

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis: rapport commissie Dannenberg (2015)

Wie zijn de U16?

De U16 zijn de gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,
Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist. Bij het opstellen van de regionale koers zijn ook alle belangrijke samenwerkingspartners betrokken, zoals de zorginstellingen, de woningcorporaties, cliënt- vertegenwoordiging en buurtteams.

Inschrijven nieuwsbrief Thuis in de wijk

Meer lezen over het regionaal plan maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de aanpak zorg voor mensen met verward gedrag?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief Thuis in de wijk

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030