Aanbestedingstraject hulp bij het huishouden

De gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners hulp bij het huishouden willen de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden. We zien de nieuwe aanbesteding als kans om te komen tot een transformatie van de hulp bij het huishouden.

Ambitie: alle inwoners kunnen meedoen

Op 26 november heeft de gemeenteraad de Visie Toekomst Hulp bij het huishouden vastgesteld. Het is onze ambitie dat alle inwoners van Utrecht kunnen meedoen en zo lang mogelijk in een prettige woonomgeving kunnen blijven wonen en waar nodig ondersteuning hiervoor ontvangen. Een schoon huis helpt daarbij. Dat vraagt om een betere verbinding tussen de hulp bij het huishouden en de andere partners in het Utrechtse landschap van zorg en ondersteuning. De gemeente zoekt met de aanbesteding -voor hulp bij het huishouden- partijen die willen vernieuwen en willen samenwerken met verschillende (zorg)partners in de stad om rondom onze inwoners een ‘team in de wijk’ te vormen, zodat zorg en ondersteuning nog beter op maat voor inwoners geleverd wordt.

4 partijen geselecteerd

Van 1 december 2020 tot en met 5 februari 2021 konden geïnteresseerde partijen zich aanmelden voor de aanbesteding Hulp bij huishouden. In totaal hebben we 15 geldige aanmeldingen ontvangen. Deze aanmeldingen zijn beoordeeld op 2 selectiecriteria: visie op meedoen door middel van hulp bij huishouden en visie op samenwerken. Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en T-Zorg zijn geselecteerd voor de volgende ronde: de dialoogfase.

Volgende fase

In de volgende fase gaan we met de geselecteerde partijen in gesprek over onze ervaringen en ideeën rondom de thema’s partnerschap, wijkgericht, keuzevrijheid en bekostiging. Hoe passen die binnen het Utrechts model en de Utrechtse visie op de hulp bij het huishouden? Aan het eind van deze fase hopen we een gedeeld beeld te hebben van hoe we samen invulling willen geven aan hulp bij het huishouden in Utrecht. Deze dialoogfase loopt van eind maart tot medio juni. Daarna kunnen de deelnemende partijen Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en T-Zorg inschrijven op de opdracht zoals we die samen hebben geformuleerd.

Interesse als onderaannemer

Hebt u interesse om u bij 1 van de 4 deelnemende partijen aan te sluiten als onderaannemer? U kunt dan een e-mail sturen naar: meedoennaarvermogen@utrecht.nl. We sturen de contactgegevens dan naar de 4 deelnemende partijen. Zij beslissen zelf of ze willen samenwerken met 1 of meer onderaannemers. De planning en voorwaarden van de aanbesteding vindt u in de aanbestedingsstukken. De (tussentijdse) resultaten van de aanbesteding worden gepubliceerd op TenderNed.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030