Aanbestedingstraject hulp bij het huishouden

De gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners hulp bij het huishouden willen de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden. We zien de nieuwe aanbesteding als kans om te komen tot een transformatie van de hulp bij het huishouden.

Ambitie: alle inwoners kunnen meedoen

Op 26 november heeft de gemeenteraad de Visie Toekomst Hulp bij het huishouden vastgesteld. Het is onze ambitie dat alle inwoners van Utrecht kunnen meedoen en zo lang mogelijk in een prettige woonomgeving kunnen blijven wonen en waar nodig ondersteuning hiervoor ontvangen. Een schoon huis helpt daarbij. Dat vraagt om een betere verbinding tussen de hulp bij het huishouden en de andere partners in het Utrechtse landschap van zorg en ondersteuning. De gemeente zoekt met de aanbesteding -voor hulp bij het huishouden- partijen die willen vernieuwen en willen samenwerken met verschillende (zorg)partners in de stad om rondom onze inwoners een ‘team in de wijk’ te vormen, zodat zorg en ondersteuning nog beter op maat voor inwoners geleverd wordt.

Proces

Na een marktconsultatie heeft de gemeente op 1 december de aanbesteding gepubliceerd op TenderNed. Geïnteresseerde partijen hebben tot 1 februari 2021 de gelegenheid zich aan te melden. Na de preselectie volgt de dialoogfase. In dat deel van de aanbesteding wordt samen met de geselecteerde partijen vorm en inhoud gegeven aan de opdracht. Na afronding van de dialoog kunnen de deelnemende partijen inschrijven op de geformuleerde opdracht. De planning en voorwaarden vindt u in de aanbestedingsstukken.

De (tussentijdse) resultaten van de aanbesteding worden gepubliceerd op TenderNed.

Input uit het veld en werkbezoek Maarten van Ooijen

De exacte uitvraag geven we de komende maanden gaandeweg verder vorm. Dat doen we samen met de aanbieders en de cliënten. We nemen hun input mee in de nieuwe aanbesteding. Zo is wethouder Maarten van Ooijen digitaal op werkbezoek geweest bij Docura Thuiszorg.

Er werden ideeën en ervaringen uitgewisseld over de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Toekomst van Hulp bij het huishouden. Het belang van goede verbindingen in de wijk, met het buurtteam en met het netwerk van de cliënt, kwam uitgebreid aan bod. Tijdens het bezoek was er ook contact met een van de cliënten en haar vaste hulp. Uit dit gesprek bleek welke rol de hulp heeft voor in het bijzonder oudere cliënten. Voor de cliënt is de hulp een belangrijk wekelijks contact. De hulp signaleert en kan contact leggen met mensen om de cliënt heen over aanvullende zorg die nodig is. Voor de wethouder was het gesprek waardevol nu de visie wordt vertaald naar praktijk.

Meer informatie over aanbesteding

Wilt u meer weten over deze aanbesteding? Stel uw vraag per mail aan meedoennaarvermogen@utrecht.nl. Wij proberen binnen 2 werkdagen uw vraag te beantwoorden.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030