Aanbestedingstraject hulp bij het huishouden

De gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners hulp bij het huishouden willen de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden. We zien de nieuwe aanbesteding als kans om te komen tot een transformatie van de hulp bij het huishouden.

Ambitie: alle inwoners kunnen meedoen

Het is onze ambitie dat alle inwoners van Utrecht kunnen meedoen en zo lang mogelijk in een prettige woonomgeving kunnen blijven wonen en waar nodig ondersteuning hiervoor ontvangen. Een schoon huis helpt daarbij. Dat vraagt om een betere verbinding tussen de hulp bij het huishouden en de andere partners in het Utrechtse landschap van zorg en ondersteuning. De gemeente zoekt in de aanbesteding -voor hulp bij het huishouden- partijen die willen vernieuwen en willen samenwerken met verschillende (zorg)partners in de stad om rondom onze inwoners een ‘team in de wijk’ te vormen, zodat zorg en ondersteuning nog beter op maat voor inwoners geleverd wordt.

Proces

De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereiding van de aanbesteding. De komende periode volgt hierover meer informatie op deze website. Houd voor updates deze pagina in de gaten.

Meer informatie over aanbesteding

Wilt u meer weten over deze aanbesteding? Stel uw vraag per mail aan meedoennaarvermogen@utrecht.nl. Wij proberen binnen 2 werkdagen uw vraag te beantwoorden.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030