Over afdeling Volksgezondheid

De afdeling Volksgezondheid bewaakt, beschermt en bevordert een gezonde toekomst van onze inwoners. Dat doen we samen met inwoners en partners. Zowel in de hele stad als in buurten.

GGD

De GGD regio Utrecht voert reizigerszorg, infectiebestrijding en medische milieukunde uit. Dat doet de GGD in opdracht van de gemeente. Inwoners kunnen voor reizigersvaccinaties en tbc-bestrijding terecht bij de GGD-balies in het stadskantoor.

Samen bouwen aan publieke waarden

Gezondheid is een belangrijke maatschappelijke waarde. Iedereen in de stad levert daar een bijdrage aan. Bouwen aan een gezonde toekomst is een uitnodiging aan iedereen in de stad om initiatief te nemen. Zoek de samenwerking op, op het gebied van gezond leven en wonen. Bouwen aan een gezonde toekomst is onze vertaling van het Utrechtse 'gezond stedelijk leven'.

We zijn steeds meer en nadrukkelijker een van de partijen in het netwerk in de stad. Soms formeel, bijvoorbeeld als het gaat om convenanten, soms informeel.

In de samenwerking met partners stellen we onszelf 3 vragen.

  1. Wat is de maatschappelijke waarde?
  2. Wie dragen hieraan bij?
  3. Wat kan de gemeente hierbij betekenen?

We letten op initiatieven die bijdragen aan gezondheidswinst. Hierbij gaan we uit van het eigen organisatievermogen en de (normale) inzet van bewoners en partijen. We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. We stimuleren, faciliteren of versterken netwerken en in het delen en toegankelijk maken van informatie via de VMU.

Belangrijkste thema’s

  • Gezond en veilig opgroeien
  • Gezondheidsvaardigheden die bijdragen aan een gezonde leefstijl
  • De gezonde keus aantrekkelijk maken
  • Voedsel en voeding
  • De gezonde leefomgeving
  • Rondkomen

We voeren ook wettelijke taken uit. Zoals: het Rijksvaccinatieprogramma, de inspectie van kinderopvang en het monitoren van de volksgezondheid van Utrechters.

Klachtenregeling Volksgezondheid

Volksgezondheid heeft een eigen klachtenregeling.

Privacy-informatie

Volksgezondheid vraagt veel persoonlijke gegevens aan haar cliënten. Hier gaan wij natuurlijk zorgvuldig mee om, zoals u kunt zien op onze pagina Privacyinformatie.