Armoede030

De gemeente zoekt oplossingen voor mensen die het door armoede moeilijk hebben. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij graag samen met anderen in de stad.

Wat willen we bereiken? Ons doel is:

  • Iedere Utrechter kan, ook wanneer er sprake is van een laag inkomen, meedoen in de maatschappij. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen.
  • Armoede en schulden worden voorkomen door vroegtijdige ondersteuning.
  • Alle inwoners kunnen rondkomen van een inkomen uit werk of uitkering.
  • Woonlasten (huur, energiekosten) zijn passend bij het inkomen.
  • De verzekering voor zorgkosten is voordelig (collectieve zorgverzekering).

Armoederegelingen

Tegemoetkoming zorgkosten

U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als uw zorgkosten meer dan € 200 zijn en niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar. De tegemoetkoming is een éénmalig bedrag van € 200. Het eigen risico telt niet mee. Naast het kunnen aantonen van een chronische ziekte of handicap, mag het verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 39.000.

Bijeenkomsten over financiën bij een verandering in het leven

Wij organiseren bijeenkomsten financiën bij een (grote) verandering in het leven. De informatie in de gratis bijeenkomsten helpt mensen grip te houden op hun financiële situatie bij veranderingen. Bijvoorbeeld: een echtscheiding, ontslag, arbeidsongeschiktheid, pensioen, na het overlijden van een partner, 18 jaar geworden, of na een bijstandsuitkering. Een paar weken na de bijeenkomst vragen we de deelnemer of er behoefte is aan ondersteuning.

De U-pas en collectieve zorgverzekering U-polis

De U-pas en de U-polis zijn voor iedereen met een laag inkomen (tot 125% van de bijstandsnorm).

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. Dit toetsen we op basis van de Minima-effectrapportage. Wij spreken het Rijk aan op goed inkomensbeleid. Dan is deze toeslag in de toekomst niet nodig. Bij de hoogte van het bedrag zijn we uitgegaan van de Minima-effectrapportage.

Huurverlaging

Vanaf 1 september 2017 loopt een proef met huurverlaging voor inwoners met een U-pas en een hoge huur.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vangnet voor mensen die onverwacht hoge en noodzakelijke kosten hebben. We kijken hierbij naar de situatie en wat iemand nodig heeft.

Welke vervolgstappen maken we jaarlijks?

We willen eenvoudige regelingen. We kijken naar resultaten en ontwikkelingen. Op basis daarvan bepalen we elk jaar wat de vervolgstappen zijn. We willen ons doel blijven halen en de aanpak eenvoudig houden.

We blijven samenwerken met andere organisaties en ervaringsdeskundigen. Hun kennis en inzet zijn nodig om het verschil te maken. Wij stimuleren maatschappelijke initiatieven.

Wilt u meedenken of hebt u suggesties? Laat het ons weten via armoede030@utrecht.nl

Bijlagen bij de armoedeaanpak Utrecht 2016 - 2019

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie